Eylül Esintisi - Astrolojik Açıdan Güneş

Astrolojik Açıdan Güneş

Geçen yıl gökyüzünün önemli ışık kaynaklarından biri olan Ay’ı inceledik. Bu yıl ise gökyüzünün en önemli ışığı ve yeryüzündeki yaşamın kaynağı olan Güneşi inceleyeceğiz.

Güneş sistemimiz içinde her gezegenin kendine özgü bir çekim gücü vardır fakat hepsini bir arada tutan, düzeni ve sürekliliği sağlayan yönetici güç Güneş’tir. Bu nedenle bir doğum haritasının anlattığı hikâyede Güneş manşet, etrafında dönen gezegenler de alt satır olarak geçer.

Güneşin astrolojik künyesi:

Astrolojik Sembolü:       

Yönettiği Burç: Aslan

Yönettiği Ev: 5.ev

Güçlü Olduğu Burç: Koç

Zararlı Olduğu Burç: Kova

Düşük Olduğu Burç: Terazi

Doğası: Sıcak ve kuru

Astrolojik Kombinasyonu: Güneş/Aslan Burucu/5.ev

Mitolojik Sembolü: Gündüz Tanrısı Helios, Işık Tanrısı Apollon

Arketipi: Baba, Kral, Patron,

Yönettiği Gün: Pazar

Metali: Altın

Bir doğum haritasında Güneşin temsil ettikleri;

 • Eril Enerjiler [erkek, baba, koca, animus gibi imgelere karşılık gelir] (1)
 • Ego
 • Benlik
 • Bilinç
 • Varoluş biçimi
 • İrade
 • Kişilik
 • Kimlik
 • Yaratıcılık
 • Gündüz
 • Isı ve Işık kaynağı
 • Canlılık
 • Cömertlik
 • Gurur
 • Mertlik
 • Soyluluk
 • Patron
 • Altın
 • Kalp
 • Merkez
 • Yaşama sevinci
 • Yıllık ritim
 • Yıllık takvim
 • Önemsenme ihtiyacı
 • Kendini ifade tarzı
 • Sevgi
 • Kibir
 • Özel olma ihtiyacı
 • İstek, heves
 • Yetişkin,
 • Birey,
 • Yönetici,
 • Organizatör,
 • Otorite
 • Hayat
 • Tanınma
 • Önemli olma
 • Övgü ve övündüğümüz şeyler
 • Aydınlanma
 • Parlama
 • Amaç
 • Geliştireceğimiz temel özellikler
 • Liderlik

Sağlık açısından; (2)

 • Hücre
 • Kalp
 • Güneş Sinir Ağı (Solar Peleksus)
 • Sırt
 • Babadan geçen genetik kodlar

Güneşin temel özellikleri:

Güneş her burçta ortalama 1 ay kalır. Bir yılda 12 burcu dolanan 365 günlük bir döngüye sahiptir. Güneş kesinlikle geri gitmez. Hiçbir gezegen de geri gitmeden onun karşısına geçemez… (3)

Güneş gündüz ufuk çizgisinin üstünde, gece ise ufuk çizgisinin altında yer alır. Gündüz saat 12.00’de en tepe noktadayken, gece saat 00.00’ da en dip noktadadır.

Güneş ekvatorun kuzeyinde ya da güneyinde en uzak mesafeye ulaştığında (23 derece 27 dak) gündönümleri (solstice) oluşur. 00 derece Yengeç burcu Yaz gündönümü, 00 derece Oğlak burcu kış gündönümünü gösterir.

Güneş 00 derece Koç burcunda İlkbahar ekinoksunu, 00 derece Terazi burcunda da sonbahar ekinoksunu gösterir. Dolayısıyla Güneş yeryüzündeki mevsim ve iklimlerden de sorumludur…

Bir doğum haritasında Güneş nükleer enerji sağlayan reaktör gibi çalışır. Eril ve aktif bir enerji olan Güneş, en görkemli ısı ve ışık kaynağımız, aynı zamanda var oluş ve sıhhatli oluş nedenimizdir. Bize yaşama sevinci, canlılık ve dirilik verir (4)

Daima kişiliğimiz ve kimliğimiz hakkında ilk elden bilgileri ondan alırız. Benlik gelişimi, kişilik ve kimlik oluşumunu Güneşi merkeze almadan açıklamak mümkün değildir

Güneş yolumuzu ve amacımızı simgeler. Aynı zamanda yaratıcılığımızı, motivasyonumuzu, cesaretimizi, farkındalığımızı, kendimizi ifade tarzımız ve özgüvenimizi temsil eder.

Bilincimizi ve irademizi nasıl kullandığımızı gösterdiği gibi genetik mirasımız ile ilgili önemli ip uçları da verir. Doğuştan getirdiğimiz temel özellikler ile birlikte var oluş tonumuz hakkında bilgi verir.

Güneş temel kimliğimizdir ancak Ay gibi kendiliğinden devreye giren, içgüdüsel olarak çalışan enerjileri göstermez. Tersine üzerinde çalışılması, açılması ve geliştirilmesi gereken enerjilerimizi işaret eder. Örneğin;

Güneş Mars ile birlikte kendimizi ortaya koyma isteği, cesareti ve irademizi gösterir.

Güneş Satürn ile birlikte otoritemizi, üstesinden gelmemiz gereken korkularımızı ve de liderlik vasıflarımızı gösterir.

Güneş Jüpiter ile birlikte büyüme serüvenimizi, gurur duyacağımız işleri, övündüğümüz şeyleri ve ego sorunlarımızı işaret eder.

Güneş Uranüs ile birlikte farkındalık düzeyimiz, bireylik gelişimimiz, özgürlük ve çılgınlık yönümüz hakkında bir fikir verir.

Güneş Kuzey Ay Düğümü ile birlikte doğuştan getirdiğimiz temel özellikleri geliştirme, potansiyel enerjileri gerçekleştirme, amacımıza yönelme ve yolumuzu keşfetmenin önemli ip uçlarını barındırır.

Bir doğum haritasında Güneşi tanımlamanın en bildik yolu onun astrolojik sembolüne bakmaktır. Ortasında bir nokta olan daire şekli bir hücreye benzer. Bu aynı zamanda varlığımızın çekirdeğini, benliğimizin merkezini ifade eder.

Bir doğum haritasında Güneş hangi evde yer alıyorsa o evin konularına projektör tutulmuş gibi olacağından Güneşin bulunduğu ev nerede parladığımızı gösterir.

Güneş hangi burçta ve evde yer alıyorsa (yaptığı açılarla birlikte) harita sahibinin dünyaya kendinden nasıl bir iz bırakacağı konusunda önemli bilgiler verir. Bu nedenle Güneşimiz bir nevi bu gezegendeki parmak izimiz gibidir…

Asla gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir nokta ise Güneş burcunun düzenleyicisidir. Örneğin Güneş Koç burcunda ise ilk iş olarak düzenleyici Mars’ın hangi burç ve evde yer aldığına bakmak gerekir (5) Örneğin Mars’ın Yengeç burcunda veya Kova burcunda ya da Oğlak burcunda konumlanması birbirinden çok farklı bir Koç burcu kişilik tablosu çizer ve çok farklı bir hayat hikayesi anlatır…

Dipnot:

(1) Bazı toplumlarda Güneş dişi, Ay eril enerji olarak kabul edilir. Anadolu’da da Ay’a Ay Dede deme alışkanlığı vardır. Mevsimsel Astroloji de Güneş eril enerji kaynağı olarak kabul görür.

(2) Sağlık konusuna ileride yer verileceğinden bu bölümde detaya girmiyoruz.

(3) Güneşe en yakın mesafede yer alan Merkür (28 derece) ve Venüs (45 derece) haricinde, Güneş ile 180 derece açı yapan diğer gezegenleri incelediğinizde hepsinin geri harekette (retrograde) olduğunu görebilirsiniz.

(4) Sistemin Merkezindeki Güç Güneş başlıklı yazımıza baktığınızda daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

(5) Burç yöneticisinin taşıdığı önem ayrı bir yazı konusu olup ilerleyen günlerde değinilecektir.

Kaynakça:

1) Astroloji Ders Notları

2) 11.Ev Dergisi

3) Eylül Esintisi 1 ve 2.cilt

 

ÖNCEKİ YAZI Uranüs-Plüton İttifakı SONRAKİ YAZI Güneş Açıları
Harika Bir Talihsizlik (XII)
Harika Bir Talihsizlik (XII)
12.06.2024 10:52:57
Harika Bir Talihsizlik (XI)
Harika Bir Talihsizlik (XI)
06.06.2024 13:47:20
Harika Bir Talihsizlik (X)
Harika Bir Talihsizlik (X)
29.05.2024 11:37:23
Yorum Yazın