Eylül Esintisi - Astrolojik Açılar (3)

Astrolojik Açılar (3)

Bu bölümde açılarla ilgili belli başlı özelliklere ve açısızlık durumuna yer vereceğiz.

Yaklaşan(Applying) ve Uzaklaşan (Seperating) Açılar

Yaklaşan açıyı henüz oluşmak üzere olan açı, uzaklaşan açıyı da oluşumunu tamamlayarak ayrılmaya başlamış açı olarak tanımlayabiliriz. Yaklaşan açıda hızlı hareket eden gezegen ağır hareket eden gezegeni yakalamak üzeredir. Uzaklaşan açıda ise hızlı hareket eden gezegen ağır hareket eden gezegenden ayrılıp uzaklaşmak üzeredir. Natal ve Transit açı tablosunda yaklaşan açı (A), uzaklaşan açı ise (S) harfi ile gösterilir. Bir doğum haritasında yaklaşan açı etkisi kişinin doğum sonrası yoğunlaşırken, uzaklaşan açı etkisi kişi anne karnındayken oluştuğundan doğum sonrası yoğunluğu azalır. Diğer bir deyişle yaklaşan açı kişinin doğum sonrası deneyimlerine karşılık gelirken, uzaklaşan açı anne karnındaki (pre-natal) deneyimlere ve devraldığı genetik mirasa işaret eder. Sağlık astrolojisinde ise yaklaşan açılar bir hastalığın başlama sürecini uzaklaşan açılar ise hastalığın sonlanma sürecini belirtir. Transit haritalarda yaklaşan açı dışsal bir olayın gerçekleşmek üzere olduğunu, uzaklaşan açı ise işlevini tamamlayan dışsal olayın etkisinin azalmakta olduğunu gösterir.

Sağ Kolda (Dekster) ve Sol Kolda(Sinister) Açılar; bu açılar bir gezegenin zodyaktaki yönünü gösterir. Dekster sağ kolda demektir. Dekster açı hızlı hareket eden bir gezegenin yavaş hareket eden bir gezegenden uzaklaşması ile oluşur. Sinister sol kolda demektir. Hızlı hareket eden bir gezegenin yavaş hareket eden bir gezegene yaklaşması ile oluşur. Dekster açı sinister açıya göre daha güçlü ve geniş etkiye sahiptir. Bir nevi açılma ve büyüme etkisine karşılık gelir. Sinister açı ise dekster açıdan daha zayıf olarak kabul edilir zira küçülme ve kapanma etkisine karşılık gelir. Dekster ve sinister açılar daha çok geleneksel astrolojide önem taşırken, modern astroloji onların yerine bir döngünün açılması, büyümesi ve kapanması üzerinde durur.

Açılan (Waxing) ve Kapanan (Waning) Açılar; bir döngüyü başlatmak üzere olan açıya Açılan (Waxing), döngüyü tamamlamak üzere olan açıya da Kapanan (Waning) denir. Açılan ve Kapanan Açılar hakkında en ayrıntılı bilgiyi ay fazları ve mevsimsel döngüler verir. Ay’ın gökyüzündeki 28,5 günlük döngüsünü ele alacak olursak 0 derece kavuşum açısından 180 derece karşıt açıya kadar olan süreç açılan açı, 180 derece açıdan tekrar 0 derece kavuşum açısına doğru olan seyri ise kapanan açıyı ifade eder. Aynı zamanda mevsimsel döngü 21 Martta açılan açı (Güneşin doğuşu)ile başlar, 21 Haziranda büyüyen açı (Güneşin zirve noktası), 23 Eylülde küçülen açı (Güneşin batışı) ve 21 Aralıkta kapanan açı (Güneşin kayboluşu) ile sonlan bir döngüyü gösterir.

Açısız Gezegen; doğum haritasında bir gezegen ile diğer gezegenler arasında 5 temel açıdan biri oluşmadığında açısızlık durumu ortaya çıkar. Söz konusu gezegenin diğer gezegenler ile yaptığı tali açılar dikkate alınmazken, referans noktaları ile (yükselen, tepe noktası, ay düğümleri gibi) olan açılar da kabul görmez. Bir gezegenin etkisi açılar vasıtasıyla açığa çıkacağından geleneksel astrolojide açısız gezegen zayıf ve talihsiz olarak kabul edilir. Açı gezegenler arası iletişimi sağladığından açısız kalmak o gezegenin haritanın geneliyle bütünleşemediğini gösterir. Açısız gezegen dar bir alana sıkışıp kaldığından yalnızdır. İletişim ağı kopuk olduğundan diğer gezegenlerle haberleşme ve yardımlaşma sağlayamaz. Diğerleriyle karşılıklı bir enerji alış-verişinden yoksun kaldığından özelliklerini harmanlayamaz. Açısız gezegen hem avantaj hem dezavantaja sahiptir. Bazen belirli bir alana odaklanıp başarı sağlayabileceği gibi (sanatçı,yazar,araştırmacı vb) bazen de belirli bir noktaya saplanıp takıntı oluşturabilir ve ciddi psikolojik sorunlara yol açabilir. Açısız gezegenin etkisini tam olarak tanımlamak güçtür. Çoğunlukla kendi başına buyruk davrandığından biraz yabanıldır. Açısız bir gezegene sahip kişinin bu gezegenin enerjisini kontrol etmesi kolay değildir. Her zaman bir dengesizlik ve istikrarsızlık durumu söz konusudur. Kişinin bu yalıtılmış enerjiyi fark edip dışarıya akıtması ancak ilerleyen süreçte açısız gezegenin transit ve progres açılar yapmaya başlaması ve de diğer gezegenlerin transit ve progres etkilerinin ona temas etmesi ile ivme kazanmaya başlar. Karmik görüş açısız gezegenin bir mesajı olduğunu vurgular ve bu izole alana kimsenin müdahalesi olmadan kişinin tek başına odaklanması ve cevherini keşfetmesi gerekliliği üzerinde durur. Bazen açısız gezegen bir dehayı da işaret ediyor olabilir!

Bir doğum haritasında iki gezegen sadece birbiri ile kavuşum açısı yapıp diğer gezegenlerle bağlantı kurmazsa bu duruma "düet" adı verilir. Doğum haritasının bütününden ayrı düşen bu ikili de genel astrolojik ilkelere göre açısız kabul edilir. Tüm gezegenlerin açısızlık durumu farklı özellikler sergiler (1)

Dipnot;

(1)Bu oldukça uzun ve ayrıntılı bir konu olduğundan ayrı bir yazıda ele alınması daha doğru olacaktır.

Kaynakça;

1) Sue Tomkins - Astrolojide Açılar

2) Maurice McCann- Güneş ve Açılar

3) Karen Hamaker Zondag- Aspeckts and Personality

4) Hakan Kırkoğlu- Astroloji Ders Notları

5) Barış İlhan -Astroloji Ders Notları

6) NCGR Eğitim- Astroloji Ders Notları

 

ÖNCEKİ YAZI El Emeği Göz Nuru Deri Terlikler SONRAKİ YAZI Balık Burcu Doğa Takvimi
Sınır Tarihte Doğmanın Astrolojik Anlamı (II)
Sınır Tarihte Doğmanın Astrolojik Anlamı (II)
08.09.2021 15:00:54
Sınır Tarihte Doğmanın Astrolojik Anlamı
Sınır Tarihte Doğmanın Astrolojik Anlamı
19.08.2021 10:54:39
Güneşin Burç Değiştirme Tarihleri
Güneşin Burç Değiştirme Tarihleri
09.08.2021 12:11:58
Yorum Yazın