Eylül Esintisi - Balık Burcu Meslekleri

Balık Burcu Meslekleri

Yazılarımızda sıkça belirttiğimiz gibi zodyakın son iki burcu Kova ve Balık dünyevi sınırları aşan enerjiler olduğundan yeryüzü ölçeğinde sağlıklı kullanılabilmesi bir hayli çaba gerektirir.

Tarihsel arka planı; Balık burcunun hemen her devirde diğerlerinden daha fazla öne çıktığı üç yansıma alanı vardır. Biri sanat biri spiritüalizm (1) biri de nihai şifadır. Balık burcunun bütünsel (holografik) algı sistemi ve hassas duyuüstü alıcıları fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde önemli rol oynar. Bu nedenle hekimlik ve hemşirelik mesleklerinde son derece başarılıdır.

Tarihe geçen Florance Nightingale, İngiliz sosyal reformcu ve istatistikçi olup modern hemşireliğin kurucusudur. Bir yeniay Boğası olan F.Nightingale'nin Balık ve Koç burcu enerjileri son derece güçlüdür. Kırım savaşında yaralanan askerlerin tedavi ve bakımında üstün hizmetlerde bulunmuştur. Ayrıca hemşireliğe büyük bir itibar kazandırdığından Victorya döneminde oldukça saygı görmüştür. Onunla birlikte hastabakıcılığın kötü şöhreti silinmiş ve itibarlı bir meslek haline gelmiştir (2)

Şifahaneler, bimarhaneler (bilhassa müzikle tedavi) gibi sağaltım merkezleri ile dergah, çilehane, manastır gibi maneviyatı güçlendiren inziva yerleri Balık burcu enerjisi ile titreşir. Onikinci ev ağırlık kazandığında sığınma ve barınma evleri, hayır kurumları, ıslahhaneler, hapishaneler, toplama kampları da devreye girer.

Balık burcu resim, şiir, edebiyat, müzik, dans gibi sanat dallarında oldukça iyidir. Özellikle bale, opera, buz pateni gibi estetik değeri yüksek olan görsel sanatlarda oldukça yeteneklidir. Başarılı pek çok sanatçının Balık burcu enerjisi güçlüdür. Klasik müzikte Frederic Chopin, Antonio Vivaldi Balık burcudur.

Olağanüstü sezgileri, zengin düş ve hayal gücü ile Balık burcu bilim dünyasında çığır açıcıdır. Dehası dünyayı değiştiren Albert Einstein Balık burcudur. Genç yaşta profesör olan Oktay Sinanoğlu Balık burcudur. Şiarı "bilim+gönül" dür. Bundan daha aşkın Balık burcu tanımı olabilir mi? Aynı zamanda Balık burcu "Ruhsal Aydınlanma"nın da temsilcisidir. Tasavvuf, Batınilik (Ezoterizm), Gizemcilk (Mistisizm) gibi spiritüel öğretiler Balık burcu dalga boyuna bağlanır. Astroloji ve medyumluk da ağırlıklı olarak Balık burcu enerjisi ile titreşir.

Güçlü psişik özelliklere sahip olduğundan parapsikoloji, telekinezi, duru görü, telepati, altıncı his, deja vu, dua ve meditasyon Balık burcu enerjisinden beslenir. Balık burcunun şükran, takdir ve diğerkamlık hisleri çok güçlüdür. Balık- Terazi karışımı diğerkamlıkta emsalsizdir. Özellikle Venüs Balık da yüceldiğinden diğerkamlığın en üst notasını teşkil eder. Balık enerjisinin manyetizması çok güçlü olduğundan "psiko-büyü" olarak adlandırılabilir. Balık-Akrep karışımının manyetizması tutkal gibidir. Balık enerjisi ağır bastığında ak büyü, Akrep enerjisi ağır bastığında kara büyü devreye girer.

Açık denizlerin hakimi kaptanlar, bahriye okulları ve bahriyeliler, askeri deniz kuvvetleri amiralleri Balık burcu enerji yelpazesinde toplanır. Balıkçılık, meyhanecilik, sakilik, barmenlik ve sihirbazlıkta öyle...

Günümüz çerçevesinde; Balık burcu aşkın (transandantal) bir enerjidir. Etkileri ne içinde bulunduğu maddi alem ne de takvimsel zamanla sınırlı değildir. Bu yüksek enerji kainatın her noktasına nüfuz ettiğinden geçmiş ve gelecek her çağa önemli emareler bırakır. Tekdüze bir zaman ve mekan anlayışı Balık burucu enerjisini idrak etmekte yetersiz kalır. 

Bu temel kaideyi göz ardı etmeden sadece anlaşılır kılmak amacıyla bir sınıflandırma yapacak olursak sanat, spiritüalizm, şifa ve hayır işleri ön sıraya yerleşir. Balık burcu ve Balık burcu enerjisi (Ay-Ay Düğümleri, Asc,Mc /Balık burcu veya 12.evde gezegen birikimi) güçlü olanlar bu mesleki alanlarda başarıya açıktır. Balık burcunun engin hayalleri, zengin düşleri ve bol ilham perileri olduğundan ressam, şair edebiyatçı, dansçı, müzisyen, operacı ve balerin/balet olarak son derece yeteneklidir.

Özellikle sinema sanatı Neptün ile bağlantılıdır. Balık-Aslan-Terazi karışımı sinemada hem görsellik hem de rol yeteneği verirken, Balık-Başak-Oğlak karışımı sinema yönetmeni, senarist ve perde gerisinde çalışan tüm sinema emekçilerine işaret eder. Aynı zamanda Balık burcu enerjisi fotoğrafçılık da oldukça iyidir.

Hastahanelerin hipnoz, telkin, anestezi, alkolizm ve uyuşturucu tedavi birimleri ile hasta rehabilitasyon servisleri Balık burcu/Neptün/12.ev kombinasyonu ile ilişkilidir. İnsan psişesini anlama kapasitesi yüksek olduğundan ruhsal sorunların tedavisinde oldukça iyidir. İçlerinden aşkın (transandantal) yöntemleri olan psikanalistler çıkabilir.

Huzur evlerinde yaşlı bakımı, yetimhanelerde idareci ve sağlık görevlisi veya gönüllü destekçi olarak yer alabilirler. Aynı ekseni paylaştığı Başak burcu ile birlikte bu alanda kusursuz bir hizmet sunabilir. Ayrıca hayvanlara duyduğu şefkat ile ilişkili olarak veteriner veya hayvan bakıcısı olarak da görev üstlenebilir. Ortak yönetici Jüpiter olduğundan bu hususta Balık-Yay karışımı idealdir.

Ruhsal aydınlanma eğitimi ve eğitimcileri, din temsilcileri ve dinsel yapılar, ilahiyat okulları ve ilahiyatçılar, din tefsircileri ile birlikte cami, tekke, zaviye, kilise, sinagog, manastır gibi inançların yoğunlaştığı alanlarda Balık enerjisi yoğundur (3)

Balık burcu zodyakın son burcu olduğundan 12 burç enerjisi bünyesinde toplanır. Mürekkep bir enerjidir. Evrenseldir. Dolayısıyla resmin bütünü görebilme ve evrensel olguları birbirine bağlamada doğal bir yeteneğe sahiptir. İnsanlığa büyük hizmetlerde bulunan bilim insanlarının Balık burcu enerjileri son derece güçlüdür. Balık-Kova-Oğlak-Başak karışımı bilimsel aklı ve teknik yetenekleri artırır.

Sular ve sıvılarla güçlü bağı bulunduğundan denizcilik okulları, deniz yolları, deniz vasıtaları, balıkçılar ve balık satıcıları, büyük akvaryumlar, balık çiftlikleri, sahiller, kumsallar, plajlar da Balık burcu enerjisi ile titreşir. Ayrıca balık tutmayı hobi olarak yapanların da Balık enerjisi güçlüdür. Mavi sular, dalgalar, iyot kokusu yuvada hissettirdiğinden onu dinlendir. Balık/Başak ekseni damıtma ve arıtma işlemleriyle ilişkili olduğundan parfüm ve içki damıtma işlerinde yeteneklidir. Balık-Yengeç karışımı sihirli içki formülleri ve üstün telapati yeteneği olan seçkin barmenlere işaret eder.

Başak burcu bölümünde de bahsettiğimiz gibi Balık-Başak eksenin ana konusu gönüllü hizmetkarlıktır. Balık burcunun güçlü sevgisi, derin şefkati ve yüksek empatisi Başak burcunun analitik zekası ve tıbbı teknikleri ile bütünleştiğinde asrın nihai şifacıları açığa çıkar. Yüksek fedakarlık ve adanmışlık gerektiren tüm işlerde Başak ve Balık zodyakın emsalsiz ikilisidir.

Mesleki üstünlükleri ve zaafları; Balık burcunun vizyon gücü oldukça yüksektir. Bir nevi kozmik antenlere sahiptir. Sürekli evrenin nabzını tutar. Gördükleri, buldukları çağının çok ötesinde olduğundan beş duyudan tasdikli onay bekleyenler onun görüşlerini muğlak ve afaki bulabilirler.

Balık burcu genelde yumuşak tabiatlı, hassas ve duyarlı bir yapıya sahiptir. Kalenderdir, tevekkeldir. Her şerde bir hayır görmekte üstüne yoktur. Fedakardır. Uyumludur. Bu özellikleri ile iş hayatında sevilen biridir. Ancak onun olumlu özellikleri ne denli göz kamaştırsa, olumsuz özellikleri de o denli göz boyar...

Balık burcunun da Terazi burcu gibi hayatın tatsız yanları ile başı hoş değildir. Ancak hayatın gerçekleri ile yüzleşmek ve tatsız yanlarıyla başa çıkmakta Terazi burcundan daha başarısızdır. Balık burcu insanları yüceltmeye, olayları çarpıtmaya ve ilişkileri idealize etmeye meyillidir (4) 

Onun hayata uyumlanma yöntemlerinin başında devekuşu gibi başını kuma gömme, içinde yüzdüğü suyu bulandırma yani inkar mekanizması gelir. Balık burcu için en tehlikeli karışımlardan biri İkizler enerjisidir. Bu değişken ikili bir araya geldiğinde Bukalemun modeli açığa çıkar (Merkür Balık-Neptün İkizler) Duruma uygun her renge bürünür. Kamuflajdan tutun aldatma ve kandırmaya varan tehlikelere rollere adapte olabilir. Balık-Akrep karışımı haritanın genel dağılımı da destekliyorsa dolandırıcılık, sahtekarlık, kalpazanlık, büyük çapta hırsızlık ve vurgun olaylarında başı çekebilir.

Balık burcu kendisi oto transa girebildiği gibi sizi de transa sokabilir. Dalgınlık, ihmalkarlık, unutkanlık, uyurgezerlik hali tipik özellikleridir. Bu nedenle sıkı takip ve kesin çözüm gerektiren işlerde bocalar. Hayal gücünü ve imgeleme yeteneğini kullanabileceği alanlarda daha başarılı olur ve su gibi akabileceği iş ortamında daha verimli çalışır.    

Balık burcunun insanların asıl kafasını karıştıran gizemli özelliği "aslını inkar eden" yanıdır. Esasında madde ötesine göre programlandığından yeryüzünde "sudan çıkmış balık" gibi sersem sepelek dolanır. Ancak bazı istisnai Balıklar soyuttan çok somuta ve inançtan çok akla yönelir. Beş duyudan tasdikli olmayan her veriyi reddederek değme materyalistlere taş çıkartacak katı bir tutum sergiler. Bazen de kendi burç enerjisi yerine karşı burç enerjisini yansıtıp sizi şaşırtabilir (5) Daha doğrusu 12 burç enerjisini de bünyesinde topladığından içinde bulunduğu duruma göre istediği burç özelliğine bürünebilir...

Yapısal özelliklerine hiç uygun olmayan resmi memuriyet işlerinde sabah akşam biteviye gidip gelebilir. Doğum haritasında Oğlak, Başak gibi toprak elementi burçlar ağırlıktaysa karada yaşamaya daha kolay intibak edebilir. Şayet değilse sevmediği bir işe katlanmanın sıkıntısını bir müzik aleti çalarak ya da şarkı söyleyerek telafi edebilir. Resim yaparak, şiir yazarak, fotoğraf çekerek dünyanın tozundan kirinden arınmaya çalışabilir.

Neticede hangi işi yaparsa yapsın mutlaka aslını çağrıştıran meşgalelere kuvvetle çekilir çünkü bu sanatsal ya da spiritüel meşgaleler onun üzerine serpilen su damlacıkları ve onu karada yaşamaya elverişli hale getiren hava kabarcıkları gibi hayatidir, vazgeçilmezdir. Aksi takdirde Balık kurur, pul pul olup dağılır...

Balık burcu yöneticisi Neptün ve 12. ev bağlantısı: Yükselen Balık veya Yükselen ile kavuşan Neptün net bir görüntü ve belirgin bir kimliğe sahip olamaz. Genelde ışığı emen ve binbir tonda etrafına yansıtan kristal bir auraya sahiptir.

Yükselene karşıt açı yapan Neptün de kişiye kristal bir aura verir. Mavi ile yeşilin kaynaştığı, Mor, pembe, erguvani ve eflatuni tonların oynaştığı ışık huzmelerine sahip bir aura. Öyle ki insanlar üzerinde sanki bu dünyadan değilmiş gibi bir his bırakır...

Neptün'ün yükselen veya alçalan üzerinde olması romantik, saf ve naif bir yapı ile birlikte ince ve rafine zevkler verir. Genellikle "kurtarıcı ve kurban" ikileminden muzdariptir. Kendi paçasını kurtaramazken önüne geleni kurtarmaya çalışabilir. Oysa edilgen ve dayanıksızdır. Hep bir karmaşa içindedir. En sık ne ile, kim ile temasta ise onun enerjisini yansıtabilir. Fazlasıyla uyaroğludur... Veli ile veli, deli ile deli olabilir...

Gizemli, hoş bir yüz ifadesine, balık eti bir vücuda ve büyüleyici bir auraya sahip olduklarından sinema aktrisi/aktörü veya foto-modellik gibi mesleklere doğal bir çekim hissedebileceği gibi medyumluk ve illüzyonistliğe de meyledebilir.

Tepe noktası Balık veya MC kavuşum Neptün meslek hayatında dalgalı bir seyir izleyebilir. Doğum haritasının durumuna göre kişiyi vizyon sahibi yapabileceği gibi kitleleri peşinden sürükleyen sahte bir peygamber, mehdi veya nitelikli bir dolandırıcı da yapabilir. Jüpiter ön planda, Neptün geri planda konumlandığında kişi daha fırsatlara açık, kısmetli ve şanslı olabilir. Mesleğinde daha büyük başarılara imza atıp, daha üst mevkilere yükselebilir. Tersi durumda evrende kendine ait yeri bulup yerleşmesi zordur. Kişi kendi iradesini aşan etkilere daha fazla maruz kalabilir, akıntıya kapılıp sürüklenebilir, siste yolunu kaybedebilir.

Balık burcu enerjisi taç çakraya karşılık geldiğinden kozmogenetik deneyimlere açıktır. Tüm yaratılışla bir olma hissi yoğundur. O insandaki gönül gözüdür. Wılliam Blake'nin işaret ettiği gibi "bir kum tanesinde kainatı görür"

Dolayısıyla Kova meslekleri gibi Balık meslekleri de bugünün dünyasında henüz tam anlamıyla kabul görmeyen ancak yarının dünyasına damgasını vuracak olan henüz doğmamış, adı konmamış mesleklerdir.

Dipnot;

(1) Spiritüel kelimesi Latince ruh anlamına gelen "spiritus" sözcüğünden türetilmiştir. Bir çok akım ve ekoller kendilerine spiritüalist adını verse de aralarında ilke, görüş ve kavramlar açısından önemli farklılıklar bulunur. Genellikle felsefi spiritüalizm ve deneysel spiritüalizm olarak iki bölüme ayrılır. Spiritüalizm temel anlamı var oluşun inceliklerine vakıf olmak, varlık hakkında daha derin farkındalığa sahip olmaktır.

 (2) Florance Nightingale'nin doğum haritasında Jüpiter, Pluto ve Solar Eclipse (anne karnındaki tutulma) Balık burcundadır. Venüs Yengeç burcunda, Merkür, Satürn, Chiron ve Kad ise Koç burcundadır. Mars Aslanda, Kad ise Terazidedir. Güneş ve Ay da Boğa burcundadır. Ay yücelimde ve Venüs ile karşılıklı ağırlama ilişkisindedir. Doğum haritası modeli Lokomotif olup Uranüs tarafından çekilir. Ayrıca Gad-Uranüs, Neptün ile Pluto,Chiron arasında T-kare açı kalıbı mevcut olup odak noktasında gene Uranüs vardır. Burada sadece ana hatlarına ufak dokunuşlar yaptığımız doğum haritası aslında onun hayat öyküsünü çok güzel anlatmaktadır. Daha fazla bilgiyi araştırmaya meraklı astroloji öğrencilerine bırakıyorum. Özetleyecek olursak Florance Nightingale 1860 yılında Londrada St.Thomas Hospitalde kendi hemşirelik okulunun kurulmasıyla profesyonel hemşirelik vakfının temellerini atmış ve böylece dünyadaki ilk sivil hemşirelik okulu olmuştur. Doğum günü olan 12 mayıs her yıl "Uluslararası hemşireler Günü" olarak kutlanır.

(3) Yay ve Balık burçlarının ortak yöneticisi Jüpiter olduğundan bu konudaki ayrıntılı bilgiyi Yay burcu mesleklerinde verdik. Dileyen okuyucu Yay burcu meslekleri yazımıza bakabilir.

(4) web.sitemizin arama motorundan "Aşkın Bir Enerji Balık Burcu" ve 5 bölümlük "Zaman Balık İken" başlıklı yazılarımız ile birlikte "Neptün" ve "Onikinci Ev" başlıklı yazılarımızı okursanız bu konudaki bilgiler pekişecektir.

(5) Aslında tüm burçlarda görülebilen bu "yer değiştirme-karşı kutba kayma" hususu ayrı bir yazıda ele alınacaktır.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Nazan Öngiden- Eylül Esintisi I, II ve III Cilt

3) John Scofield - İş ve Mükafat

5) Wikipedia - Florance Nightgale

8) Wikipedia- Spiritüalizm

9)Sue Tompkins - Astrolojide Açılar

10) Michael Talbot- Holografik Evren

11) Stanislav Grof - Geleceğin Psikolojisi

12) Alejandro Jodorowsky- Psiko -Büyü

ÖNCEKİ YAZI Mesafeli Günler SONRAKİ YAZI Hoş Geldin Mayıs
Açısız Merkür ve Retro Merkür Özellikleri
Açısız Merkür ve Retro Merkür Özellikleri
21.11.2023 12:33:02
Merkür Transitleri ve Progresyonları
Merkür Transitleri ve Progresyonları
07.11.2023 11:03:54
Merkür Açıları
Merkür Açıları
24.10.2023 12:25:45
Yorum Yazın