Eylül Esintisi - Boğa Burcu Meslekleri

Boğa Burcu Meslekleri

Zodyak'ın ikinci diliminde yer alan Boğa burcu ile meslekler konusuna devam ediyoruz.

Tarihsel arka planı; evvelden ezele Boğa burcu doğa ananın çocuğudur. Eski çağlarda dağlarda ve kırlarda dolaşarak şifalı otlar toplayan, onlardan karışımlar hazırlayarak insanları tedavi eden otacı ve lokman hekimler vardı. Boğa burcu doğayla olan sağlam bağı nedeniyle bitkisel şifa sunan otacılıkla olduğu kadar bitki ve hayvan yetiştiriciliği, bitkisel ve hayvansal ürünlerin muhafazası ve satışı ile de ilişkilidir. Toprak elementi ve sabit niteliğe sahip bir burç olarak Boğa kırsal hayata, tarıma, ekip biçmeye yatkın olduğundan çiftçilik ve büyük baş hayvan yetiştiriciliğinde doğal bir yeteneğe sahiptir.

Ortaçağ Avrupa'sı başta olmak üzere kalıntıları hala süren toplumsal, siyasal ve ekonomik bir örgütlenme biçimi olan feodalizm düzeninde (1) Boğa burcu enerjisi başattır. Merkezi otoritesi zayıf, yerel gücü yüksek olan derebeyliğinin bizim  ülkemizdeki uzantısı toprak ağalığıdır. Derebeyliği veya toprak ağalığı deyince ilk akla gelen isim Boğa burcudur. Gerek derebeyleri gerekse toprak ağaları sahip oldukları geniş topraklarda yaşayan ve çalışan halk üzerinde hak sahibi olduklarını düşünür ve onları malı gibi görürler. Boğa burcunun toprak mülkiyeti ile olduğu kadar sermaye ile de arası oldukça iyidir. Paranın da mülkün de efendisi onlardır. Tasarruf, takas ve kredi işlemlerinde kolayına kimse onlarla boy ölçüşemez. Zanaat ve sanat yönünden değerlendirecek olursak Boğa burcunun metali bakır olduğundan bakır işleme başta olmak üzere ahşap oyma ve gravür baskıda oldukça maharetlidir. Ancak şu bir gerçektir ki yeryüzü ile ilgili olumlu ve yararlı işler Boğa burcu enerjisi etrafında toplanır. Genellikle onun bulunduğu yerde yüksek verimlilik ve zenginlik vardır.

Bir Zerdüşt yazıtı olan Bundahişn (Gerçek Yaradılış) öyküsünde en büyük iyilik tanrısı Ahura Mazda'nın ilk insan ve onunla birlikte boğayı yaratma konusu işlenir. Ahirman'ın başı çektiği kötülüğü temsil eden güçlerin bunları öldürmesi ve toprağa karışan gövdelerinden bugün dünyada yaşayan canlıların oluşması anlatılır.

Cumont bu mit ile ilgili olarak;

"... böylece büyük bir uysallıkla katlandığı bu fedakarlıkla boğa, dünyadaki bütün yararlı varlıkların yaratıcısı oldu; onun ölümünden eskisinden daha zengin ve daha verimli yeni yaşam doğdu."

Günümüz çerçevesinde; modern çağda otacılığın karşılığı farmakolojidir. İlaca dönüşmeden önce bir çok yararlı bitki sayısız denemelerden geçerek insanların kullanımına sunulur. Farmakoloji ve ecza bilhassa 2/8 ev aksı işlek olanlarda yaygın biçimde görülebilir. Doğaya olan sevgi ve bağlılıkları onları içgüdüsel olarak doğa bilimleri ile ilgili alanlara yöneltir. Bu ekosistemleri inceleyen ekoloji uzmanlığı, orman mühendisliği veya biyoloji ile ilgili meslek dallarından biri olabilir. Doğa ile iç içe yaşamayı sevdiklerinden çiftçi, bahçıvan, ziraatçı veya botanikçi de olabilir. Bahçe ve park düzenlemeciliği dolayısıyla belediyecilik işlerine de oldukça yatkındırlar. Aynı şekilde ev dekorasyonu, moda ve müzik sektöründe başarıya açıktırlar. Pek çok Boğa estetik zevklere ve güzel bir sese sahiptir.

Hangi çağda yaşarsa yaşasın Boğanın toprak mülkiyeti ve sermaye ile olan bağları sarsılmazdır. Genellikle tröst (tekel) ve dev işletmelerin başında yer alırlar. En iyi tasarruf sahipleri onlardan çıktığı gibi bankacılık sektörü başta olmak üzere sermaye piyasaları onlardan sorulur. Aynı zamanda gayri menkul alım satımı, emlakçılık işerinde de rakipsizdirler. Sağlam yapılar inşa etmeyi sevdiklerinden mimarlık veya inşaat mühendisliği de onlar için ideal mesleklerdir. Lüks eşya ve koleksiyon düşünlüklerinden ötürü antikacılık, müzayede ve sanat koleksiyonculuğu da onların enerji sistemine uygundur. Daha küçük ölçekte bakkal, manav, tekel bayi, terzi, berber (ki oldukça yetenekli berberlerdir) marangoz (bilhassa antika mobilyalar yapan), mobilya mağazası işleten veya lokantacılık gibi küçük esnaflık dalları ile meşgul olabilirler. Aynı şekilde gıda toptancılığı, kabzımallık, mandıra işletmeciliği, marketler zincirinde de yer alabilirler. Boğa burcu 12 burç içinde 5 duyusunu en iyi kullanan burç olduğundan, özellikle de yüksek tat alma duyusu ve gelişmiş bir damak zevki bulunduğundan aşçılık, gurmelik ve şarap tadımcılığı konusunda son derece başarılıdır (2)

Mesleki üstünlükleri ve zaafları; Boğa burcu için güven ve sağlamlık herşeyden önce gelir. O ayağını yere sağlam basmak ister. Riske girmekten, parası ve malı ile kumar oynamaktan hoşlanmaz. Garantisi olan işleri yapmaktan hoşlanır. Bu nedenle onlardan çoğunlukla iki tip çalışan çıkar biri "para parayı çeker" düsturu ile haraket eden büyük patron modeli, diğeri ise masa başında oturup dirsek çürüten ama her ay maaşını muntazam alan sıradan memur modeli. Özellikle iyi bir banka çalışanı en sık karşılaşılan modeldir. Boğa ağırkanlı olduğundan değişimden ve yeniliklerden pek haz etmez, o rutini sever, mümkünse yerinden kalkmadan oturduğu yerden para kazanmak ister. Bu nedenle evden çalışmakta diğerleri kadar zorlanmaz. Tembelliğe, uç noktada hantallığa eğilimlidir. Eğer Koç ve İkizler burcu etkisi mevcutsa daha kolay harekete geçebilir. Çok ağır bir etki almadıkça son derece tedbirli ve güvenilir bir çalışma tarzı vardır. Kolayına insanların güvenini kaybetmediğinden sağlamlık, güvenirlik ve devamlılık gerektiren işlerde genellikle tercih edilirler. Ayrıca pragmatist doğaları gereği fayda sağlayan ve uygulamaya dayalı becerilerde de gene onlar göze çarpar...

Boğa burcu yönetici gezegeni Venüs/Dünya ve 2.ev bağlantısı; bir insanın Güneşi Boğa burcunda olmasa da eğer Ay gibi önemli ışıklardan biri veya Venüs, Dünya gibi gezegenlerden biri ya da Mc, Asc, Ay Düğümleri gibi önemli referans noktalarından biri Boğa burcunda yerleşmişse kişi tanrı vergisi yeteneklerini para kazanmada ustalıkla kullanabilir. Boğa burcunun kestiği MC ile kavuşum yapan Güneşe sahip bir kişi yeteneklerini zirveye taşıyıp büyük başarılara imza atabilir. Boğa burcu enerjisinin ön plana çıktığı her pozisyonda kişi Venüsyen estetik zevkleri yaptığı işe yansıtmayı ve çevresine bir güzellik katmayı rahatlıkla başarabilir. Bilhassa Kad Boğa burcundaysa kişi hangi mesleği seçerse seçsin Boğasal zevk  ve yeteneklerini mesleğinde sergilemesi ona başarı kapılarını açar. Genelde Mars Boğa'da hızlı hareket edemediğinden atalete düşebilir. Mevcut imkan ve kaynaklarını yeterince iyi kullanamayabilir. Uç noktada bir meslek sahibi olmakta sıkıntı çekebilir. Satürn Boğa'da veya 2.evde parasız kalma korkusu verebilir veya kendi yeteneklerine güvensizlik duyma, kendi kaynaklarını yetersiz bulma hissi verebilir. Uç noktada kişi fakirlik sendromundan muzdarip olabilir (3)

B. Brecht'in "her türlü melanetin başı tembelliktir" sözü Boğa burcu için uyarıcı bir nitelik taşır. Tembellik, sabit görüş ve inat ile buluştuğunda "oturan boğa" figürü ortaya çıkar. Boğa burcu ağır çalışan sinir sitemi ve kan dolaşımını biraz canlandırmayı öğrendiğinde ve gerektiğinde at gözlüğünü çıkarıp olaylara daha geniş bir perspektiften bakmayı deneğinde hem hantallık hem de sabit görüşlük tuzağına takılmaktan kurtulabilir, mesleğinde yeri zor doldurulan biri olabilir...

Dipnot;

(1) Bazı kaynaklara göre Feodalizm Latince feodum (tımar) kelimesinden türetilmiştir.  Ortaçağ hukukunda belli kişisel yükümlülükler karşılığında tasarruf edilen mülk biçimidir. 

(2) Aşçılık, bilhassa gurmelik ve şarap tadımcılığı gibi uzmanlık gerektiren işlerde tek bir burç enerjisinin hakimiyetinden çok bir kaç burç enerjisinin birleşik etkileri söz konusudur. Burçlar bazında meslekleri incelemeyi sürdürdükçe bu birleşik etkilerde hangi burç enerjilerinin iş birliği yaptığına değineceğiz. 

(3) Boğa burcu mesleklerini daha iyi kavrayabilmek için web.sitemizde daha önce yazdığımız Zaman Boğa İken, 2.ev, Venüs ve Dünya ile ilgili yazılarımıza bir göz gezdirmenizde yarar vardır.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) David Ulansey- Mitras Gizlerinin Kökeni

3) John Scofield - İş ve Mükafat

4) Wikipedia - Feodalizm

 

 

 

 

ÖNCEKİ YAZI Kova Burcu Bekrileri SONRAKİ YAZI Aşk Cesaret İster
Aslan Burcu Meslekleri
Aslan Burcu Meslekleri
04.03.2021 12:47:57
Hoş Geldin Mart
Hoş Geldin Mart
01.03.2021 10:39:51
Kehanet Değil Öngörü...
Kehanet Değil Öngörü...
28.02.2021 22:48:06
Yorum Yazın