Eylül Esintisi - Sınır Tarihte Doğmanın Astrolojik Anlamı (II)

Sınır Tarihte Doğmanın Astrolojik Anlamı (II)

Astrolojik olarak 0 derece, 29 derece gibi sınır tarih kapsamına girdiğinden her iki burcun özelliklerini de ihtiva eder. Bir doğum haritasında 29 ve 0 derecelere düşen ışık ve gezegenler çoğunlukla tezat duygular, tezat düşünceler ve tezat isteklerin bir arada var olması (ambivalans) durumunu işaret eder (1)

Söz konusu derecelere isabet eden ışık ve gezegenler özellikle yükselen ya da tepe noktası yöneticisiyse veya bir açı kalıbının odak (fokal) noktasında yer alıyorsa tezat etkiler daha da güçlenir.

Bir doğum haritasında 0 derecedeki gezegen 29 derecedeki gezegene nispeten daha çekimser, daha şaşkın, daha kararsızdır. Ne olduğunu, ne istediğini, ne yapması gerektiğini tam olarak bilememe hali hakimdir.

Genellikle 29 derece burç enerjisi daha baskınken (dominant), 0 derece burç enerjisi daha çekinik (resesif) kalabilir. Ortak özellikleri bulunsa da ikisi arasında ince bir fark vardır. 29 derece bir burç enerjisinin batışını, 0 derece ise bir burç enerjisinin doğuşunu temsil eder.

Aslında 0 derece nötrdür. Nicelik ve nitelikten yoksundur. Zaman içinde bir değer kazanır. Bir nevi kuluçka dönemine karşılık gelir. Açılmayı bekleyen bir potansiyelle yüklüdür.

Öncü burçların 0 derecesi mevsim başlangıcını temsil ettiğinden özel bir önem taşır. Çünkü yüksek inisiyatife sahiptir. Sırasıyla incelersek;

0 derece Koç noktası; bu öncü nokta (VP) ilkbahar mevsimini başlatır yani yılın ilk gece ve gündüz eşitliğinin yaşandığı ilkbahar ılım noktasına (ekinoks) karşılık gelir.

Ufukta doğmak üzere olan Güneşi temsil ettiğinden bir enerji topu gibidir. Her şeyin çıkış ve başlangıç noktasıdır. Önünde kat edeceği uzun bir yol vardır. Dolayısıyla açılıp serpilmeyi bekleyen muazzam bir potansiyelin yanısıra aceleciliği ve tecrübesizliği de beraberinde taşır.

29 derece Balık, 0 derece Koça bağlandığından hayatta kalma içgüdüsünün en kuvvetli yansıdığı noktadır. Burası yok oluş, hiçliğe karışma (Balık) eşiğinden, var olma, ete kemiğe bürünme eşiğine karşılık gelir. Fiziksel olanla fizik ötesi olanın tezat oluşturduğu en öznel noktadır. Bu nedenle VP noktası ile kavuşum yapan gezegenler özel bir önem taşır.

0 derece Yengeç noktası; yaz mevsimi başlangıcını temsil eder. 0 derece Yengeç noktası en uzun gün en kısa gecenin yaşandığı yaz gündönümüne (solstice) karşılık gelir. Güneşin ısı ve ışığının git gide artığı ve zirve noktasına ulaştığı dönemi temsil ettiğinden oldukça güçlü bir noktadır.

29 derece İkizler, 0 derece Yengece bağlandığından zeka ve düşüncelerin, duygu ve içgüdüsel sezgilerle buluştuğu noktadır. Güneşin en tepede parladığı bu gökyüzü noktasının doğum haritasına iz düşümü ironik bir şekilde en dip noktadır. Dolayısıyla melankoli ve iç karanlığını da beraberinde taşır. Duygu ve düşüncelerin tezat oluşturduğu en öznel noktadır.

0 derece Terazi noktası; sonbahar mevsimi başlangıcını temsil eder. Yılın ikinci gece ve gündüz eşitliğinin yaşandığı sonbahar ekinoksuna karşılık gelir. Ufukta batmak üzere olan Güneşi temsil ettiğinden ısı ve ışığın zayıfladığı döneme karşılık gelir.

29 derece Başak, 0 derece Teraziye bağlandığından birimi temsil eden enerjilerin, bütünü temsil eden enerjilerle karşılaşma noktasıdır yani burası "ben" ile "sen" in karşılaşıp "biz" olma yolculuğuna başladığı ilişkiler, birliktelikler noktasıdır. Haliyle uyumsuzluk sorunları ve ilişki krizlerini de ihtiva eder. Sen-Ben tezatın çok güçlü olduğu en öznel noktadır.

0 derece Oğlak noktası; kış mevsimini temsil eder. En uzun gece ve en kısa günün yaşandığı kış gündönümüne(solstice)karşılık gelir. Aydınlığın karanlığın pençesine düştüğü bir nevi Güneşin ölümün eşiğine yaklaştığı en kritik noktadır.

29 derece Yay, 0 derece Oğlak'a bağlandığından donanım ve tecrübelerin pratiğe döküldüğü bir uygulama sahası ve de "Kader Yolu" olarak tanımlanır. Işığın, inancın, umudun cılız bir kıvılcıma hapsolduğu, soğuk ve karanlığa direndiği bir dönemdir. Bu nedenle aydınlık ve karanlık tezatının kıyasıya yaşandığı en öznel noktadır.

Burçların 0 derecesinde yer alan ışık, gezegen ve önemli referans noktalarını değerlendirirsek;

0 derece Güneş; 0 derece Güneş anne karnında doğmaya hazırlanan bir cenin gibidir. Potansiyel bir enerji deposudur. Ancak enerjinin açığa çıkması ve şekillenmesi yıllar içinde gerçekleşir. Bu nedenle 0 derece Güneş başlangıçta çekimser ve pasif davranışlar sergileyebilir. Ne olacağına, ne istediğine karar vermekte zorlanabilir. Bu kritik derecede esas olan biyolojik doğumun ardından kişinin psikolojik doğumu da gerçekleştirmesidir.

Genellikle 0 derece öncü burçlardaki Güneş (bilhassa Koç) daha inisiyatif sahibidir. Sabit burçlardaki Güneş (bilhassa Boğa) daha dirençlidir. Değişken burçlardaki Güneş (bilhassa İkizler) çifte değerliliğe yatkındır. Eğer haritanın geneli de destekliyorsa benlik bu çifte değerliliğe katlanamadığından bölmeye baş vurabilir. Uç noktada kişilik bölünmeleri, çoğul kişilik vakaları açığa çıkabilir.

Dünyadan Örnekler; Ryan O'Neal Boğa (Venüs ile partil kavuşumda), Meryl Streep Yengeç (Uranüs ile partil kavuşum), Alexandre Dumans Aslan, Adolf Hitler Boğa (zıt duygu, düşünce ve istekleri tüm dünyayı felakete sürüklemiştir) Kraliçe Elizabeth II Boğa [ağır ağır açılan Boğa enerjisi ile uzun yıllar tahtını ve tacını muhafaza etmektedir (2)] Prens William Yengeç, Yaşar Nuri Öztürk Yengeç,

0 derece Ay; tıpkı yeniay fazına benzer. Yeniay fazında kafanızı kaldırıp gökyüzüne baktığınızda karanlıktan başka bir şey görmezsiniz ancak doğmaya hazırlanan Ay'ın titreşimleri havada asılıdır. Ortada görünen bir şey olmasa da bu bir mayalanma süreci olduğundan zaman içinde meyvesi açığa çıkacaktır. Bu nedenle 0 derece Ay ilk aşamada bir belirsizlik göstergesidir. Gizemlidir...

0 derece Ay aynı zamanda genetik aktarım üzerinde söz sahibi olduğundan mizacı etkiler. Kişi de ambivalans davranışlar ağır basabilir. Duygusal dengesizlik ve tutarsızlık görülebilir. Aynı anda hem ağlama hem gülme krizine girebilir. Muazzam bir ışık patlamasıyla kendini dışa vurabilir.

Dünyadan Örnekler; Edith Piaf İkizler (sanki tepeden tırnağa ses titreşimidir), Michel Foucault Kova, Heinrich Himmler Koç, Prens Charles Boğa, Sadri Alışık Başak,

0 derece Merkür; aslında tam bir bilgi deposu, bir fikir dokuma tezgahı gibidir. Ancak sürekli bir yap boz davranışı içinde bocaladığından dışarıya çelişkiler yumağı olarak yansıyabilir. Dün savunduğunu ertesi gün reddebilir. Birbiriyle bağlantısız, ilgisiz fikirler havada uçuşabilir. Kafa karışıklığı görülebilir. Diğer yönüyle bir gençlik, bir tazelik ve bir enerji kaynağıdır.

Dünyadan Örnekler; Audrey Hepburn İkizler, Luciano Pavarotti Akrep (r), James Joyce Balık, Joseph Goebbels Akrep, Louis Pasteur Oğlak (Güneş, Neptün, Venüs ile kavuşum) Halide Edip Adıvar Kova (İstanbul işgal altındayken halkı kurtuluş mücadelesine teşvik eden etkili konuşması ve devrinin ilerici fikirleriyle, Kova burcunda yücelen Merkür'e anlamlı bir örnektir.)

0 derece Venüs; doğası itibariyle Venüs etkilenmeye açık bir gezegen olduğu için bulunduğu burcun özelliklerine göre ambivalans duygular azalıp çoğalabilir. Sevme ve nefret etme duygusu eşzamanlı olarak bir arada bulunabilir. Bir kişiye ya da nesneye karşı aynı anda hem sempati hem de antipati duyabilir. Bu noktada 29 derece ile 0 derece arasında ince bir fark vardır. Çoğunlukla 29 derecedeki Venüs sevgisini de nefretini de daha aktif bir şekilde ortaya koyarken,  0 derecedeki Venüs daha sessiz ve pasif kalabilir. Zıt duygularını barışçıl bir maskenin ardında gizleyebilir. Tıpkı Freud'un vurguladığı gibi;

"Biri diğerini örtene dek zıt duygular barışçıl biçimde yanyana dururlar"

Dünyadan Örnekler; Madonna Aslan (Jüpiter ve Neptün ile kare açıda), Ryan O'Neal Boğa, Gregory Pack İkizler, Werner Heisenberg Kova, Muazzez Ilmiye Çığ Aslan, Alaxwnder Graham Bell Koç (3)

0 derece Mars; kendini ortaya koymakta, yolunu ve yönünü belirlemekte sıkıntı çeker. Harekete geçebilmek için birinin desteğine ihtiyaç duyabilir. Genellikle bir adım ileri iki adım geri şeklinde ilerleyebilir. Güçlü bir tepki, bir meydan okuma ile karşılaştığında geri basabilir. Aynı zamanda girişken ve cesur hamleleri olan insanlara yoğun bir çekim duyabilir. Mars'ın bulunduğu burç hareket tarzını ve sahasını şekillendirir.

Dünyadan Örnekler; Dustin Hoffman Yay, Wolfgang Mozart Yengeç (Venüs ve Mars partil açıda ve düet gezegen), Jules Verne Yay, Thomas Edison Oğlak, Latife Uşakki Başak (4)

0 derece Jüpiter; büyük işler başarma potansiyeli bulunmakla birlikte bunu açığa çıkartmakta zorlanabilir. Büyük ve önemli işler başaran kişilere hayranlık besleyerek bu duygusunu telafi etme yoluna gidebilir. Yüceltme mekanizması kuvvetli olabilir. İflah olmaz bir iyimser, her şeyi fazlasıyla hoş gören, istismara açık bir yapıya da karşılık gelebilir. Geç büyüme ve gelişmeye neden olabileceği gibi şayet doğum haritasının geneli de destekliyorsa hayat sahnesinde önemli roller üstlenebilir.   

Dünyadan Örnekler; Jane Fonda Kova, Tom Hanks Başak, Meryl Streep Kova (r), William Blake Yay, Barac Obama Kova (r), Joseph Goebbels Terazi, Prens William Akrep (r), Latife Uşakki Akrep (r),

0 derece Satürn; dış dünyada tutuk kalabilir, inisiyatif kullanmakta zorlanabilir.  Ağır ve ürkek adımlarla ilerleyebilir. Başarısızlık korkusu yoğun olabilir. Somut bir şeyler ortaya çıkarmakta gecikebilir. Zaman hiç akmıyormuş gibi hissedebilir. Doğum haritasının geneli de destekliyorsa zorlu bir kadere işaret edebilir.

Dünyadan Örnekler; Audrey Hepburn Oğlak(r), Elizabeth Taylor Kova, Friedrich Nietzshe Kova, Joseph Goebbels Yay, Lev Tolstoy Aslan (Venüs ile kavuşum)

0 derece Uranüs; içinde taşıdığı yüksek hava basıncı dışarıya el ya da ses titremesi, iç ürpermesi, tüylerin diken diken olması şeklinde yansıyabilir. Kişi fazlasıyla başına buyruk ve yabanıl olabilir. Soğuk ve mesafeli durabilir. Toplumsal kurallara aykırı davranabilir. Asi tavırları ile diğerlerini şoke edebilir. Deha ile delilik arasında zigzaglar çizebilir. Kendine özgü yolu izlediğinde sıradışı başarıları ile dikkat çekebilir.

Dünyadan Örnekler; Birgitte Bardot Boğa, (Uranüs, Jüpiter+Merkür ile karşıt, Pluto ile kare açıda), Greta Garbo Oğlak, Sophia Loren Boğa(r) -Pluto ile kare açı, Meryl Streep Yengeç, Guy de Maupassant Boğa (s), Abdülhak Hamid Tarhan Boğa (r), Dostosyevski Oğlak [Uranüs, Venüs ve Neptün ile kavuşumda (5)]

0 derece Neptün; bir belirsizlikler menbağına doğmuş gibidir. Karmaşa ve kargaşa hayatından eksik olmayabilir. Dış dünyanın koşulları ona fazlasıyla ağır gelebilir. Uyur-gezer gibi dolanabilir. Kiminle, neyle temastaysa şuursuzca onun şekline bürünebilir, bir bukalemun gibi davranabilir. Doğum haritasının geneli destekliyorsa bir sanatçı olarak büyüleyici eserler ortaya çıkarabilir. 

Dünyadan Örnekler; Charles Chaplin İkizler (Neptün, Pluto ile kavuşumda- ilk sessiz film aktörü) Jack London Boğa, Leonardo de Vinci Terazi (r),Martin Luther King Başak(r), Jackqueline Kennedy Onnasis Başak, Werner Heisenberg Yengeç (r), Isaac Newton Yay, Florance Nightgale Oğlak(r), Werner Heisenberg Yengeç (r) , Adolf Hitler İkizler [Neptün, Pluto ile partil kavuşumda (6)]

0 derece Pluto; muazzam bir güçle donatılmıştır ancak bunu keşfetmesi ve doğru kullanması bir ömür boyu sürebilir. Daima hayatında kişiyi aşan faktörler devreye girebilir. Kişi kaderiyle başa çıkmakta zorlanabilir. Kendini bir var edip bir yok etmeye meyilli olduğundan intihar riskine açıktır. Gücünü bir alana odakladığında üstesinden gelemeyeceği hiç bir şey yoktur.

Dünyadan Örnekler; Orson Welles Yengeç, Albert Camus Yengeç, Vincent Van Gogh Boğa, Prens Harry Akrep, Muazzez Ilmiye Çığ Yengeç,

0 derece Chiron; genellikle önceki nesilde çözülemediği için kronikleşmiş bir yara ile dünyaya gelir. Bazen de erken çocukluk döneminde açılan yaraların ızdırabı bir ömür boyu onu uğraştırabilir. Ancak şifası da gene bu yarada saklıdır. Bunu idrak ettiğinde iyileşmeye başlar. Aksi durumda bu iyileşmeyen yaranın kurbanı olabilir.

Dünyadan Örnekler; John Lennon Aslan [Chiron, Pluto ile kavuşumda, Ay ile karşıt açıda (7)], Marilyn Monroe Boğa (Chiron, Mc+Venüs ile kavuşum açıda) Michel Foucault Boğa, Salvador Dali Kova (r),

0 derece Ay Düğümleri; genellikle kişinin hayatı belirsizlikler ve karmaşalarla örülü olduğundan yolunu bulmakta zorlanır. Düşe kalka, yanıla ayıla ilerler. Geç büyür ya da yaşayamadığı çocukluğunu yaşlılığında yaşamaya başlar. Özellikle Gad, Güneş veya Ay gibi ışıklardan biriyle partil kavuşumda ise büyük bir genetik yüke işaret edebilir. Bazen de yolunu iç sezgileriyle bulur ve büyük işler başarır.

Dünyadan Örnekler; Franz Shubert Kad Yengeç, Andre Gide Kad Aslan, Thomas Hardy Kad Balık, Ernest Hemingway Kad Yay (S), Joseph Goebbels Kad Kova, Florance Nightgale Kad Koç [bir ilkin öncüsü(8)],Oktay Sinanoğlu Kad Kova (s), [Sabit Yıldız Altair ile kavuşumda(9)]

0 derece Şans Noktası; yer aldığı burcun özelliğine göre belirli bir alanda parlak bir yeteneğe sahip olabilir. Doğum haritasının geneli de destekliyorsa şans meleği omuzlarında dolaşır, aksi durum söz konusuysa talihsiz durumlara çekilebilir...

Dünyadan Örnekler; Auguste Renaoir Oğlak, Leonardo de Vinci Kova (devrinin çok ilerisinde çizim ve projeleri var), Pablo Picasso Yengeç,

Bir doğum haritasında 0 derece gezegen geri harekette ise zamanla 29 dereceye kayacağından bir önceki burcun özelliklerini daha fazla vurgulayabilir. İleri gitmek üzere durağan ise 0 derece etkisi, geri gitmek üzere durağan ise 29 derece etkisi daha kuvvetli hissedilir.

Dipnot;

(1)Ambivalans (Çifte Değerlilik) bir insana ya da nesneye zıt duyguları aynı anda beslemek. Bu tanı ilk kez Dr. Eugen Bleuler tarafından belirlenmiştir.

(2) İngiltere Kraliçesi II Elizabeth'in kendisi, oğlu Charles, torunları William ve Harry'in doğum haritalarında 0 derecedeki Güneş, Ay ve gezegenler dikkat çekicidir.

(3) Telefonun mucidi olan Alexander Graham Bell'in Koç burcundaki 0 derece Venüs'ü çok çarpıcı bir örnektir. Hem öncü bir burç (Koç) olarak bir ilke imza atmıştır. Hem de icadına sevgilisi (Venüs) Allessandra Lolita Oswaldo'nun adının kısaltılmış şekli "Alo" adını vermiştir. Böylece iletişim aletinin hitap sözcüğü tarihe "alo" olarak geçmiştir.

(4) Latife Uşakki'nin doğum haritasındaki hem 29 derece hem de 0 derecedeki gezegenler oldukça dikkat çekicidir. İkizler burcundaki 29 derece Gad'ı, Merkür+ Güneş + Neptün ile stellium açı kalıbındadır ve Merkür doğum haritasının dizpozitörüdür. Ayrıca  0 derece Mars Başakta, Jüpiter ise Akreptedir. Bu pozisyonların doğum haritasında öne çıkması onun hem kesin zekasını hem de asabi, hırçın ve takıntılı davranışlarını işaret etmektedir.

(5) Dostoyevski'nin Oğlaktaki Uranüs'ünün Venüs ve Neptün ile partil kavuşumu onun son anda kurşuna dizilmekten kurtulma öyküsüne anlamlı bir örnektir. Tam Dünya değiştirmek üzereyken ani bir kararla ölümden dönmüş ve bu travmanın izlerini ömrü boyunca taşımıştır.

(6) Adolf Hitler'in İkizlerdeki Neptün-Pluto kavuşumu çarpık fikirlerin nasıl insanlık aleyhine çalıştığına, özellikle gaz odalarında insanların boğulması ve fırınlarda yakılmasına olumsuz bir örnek teşkil etmektedir.

(7) John Lennon'un Aslandaki Chiron- Pluto kavuşumunun Ay ile karşıt açısı bir ünlünün suikasta kurban gitmesinin ip uçlarını taşımaktadır.

(8) Florance Nightgale'nin Koç burcundaki Kuzey Ay Düğümü savaş yıllarında ilk hemşire olarak görev üstlenmesi ve hemşirelik okulu kurulmasına öncülük etmesine anlamlı bir örnektir.

(9) Oktay Sinanoğlu'nun Kovadaki Kuzey Ay düğümünün Altair sabit yıldızı ile kavuşumu, onun çok erken yaşta dünya çapında başarılı olmasına olumlu bir örnektir. Aynı zamanda Türk olmaktan duyduğu onur ve Türklüğü taçlandırmasına da anlamlı bir örnektir. Kartal anlamına gelen Altair'in Eski Türk toplumu ile bağı son derecece güçlüdür.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden - Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Fellissa Rose - Sınırda Doğmak

3) Stefan Zweig- Üç Büyük Usta (Balzac-Dickens- Dostoyevski)

4) Stefan Zweig- Kendi Hayatının Şiirini Yazanlar (Casanova-Stendhal-Tolstoy)

5)Oktay Sinanoğlu- Türk Aynştaynı

6) İpek Çalışlar- Latife Hanım

7) Wikipedia - Florance Nightingale

ÖNCEKİ YAZI Filenin Sultanları Avrupa Üçüncüsü SONRAKİ YAZI 9 Eylül 1922
Sınır Tarihte Doğmanın Astrolojik Anlamı (II)
Sınır Tarihte Doğmanın Astrolojik Anlamı (II)
08.09.2021 15:00:54
Sınır Tarihte Doğmanın Astrolojik Anlamı
Sınır Tarihte Doğmanın Astrolojik Anlamı
19.08.2021 10:54:39
Güneşin Burç Değiştirme Tarihleri
Güneşin Burç Değiştirme Tarihleri
09.08.2021 12:11:58
Yorum Yazın