Eylül Esintisi - Terazi Burcu Meslekleri

Terazi Burcu Meslekleri

Terazi burcu ile birlikte ufkun üstüne yükseliriz. Zodyakın 7.burcu diğerleri ile karşılaşma ve ilişki kurma enerjisi ile yüklüdür.

Tarihsel arka planı; tarihsel süreç içersinde Terazi burcu enerjisinin yayıldığı kanalların başında hukuk, edebiyat, sanat ve eşleşme gelir. Adalet, hak ve hukuk çerçevesinde "kadılık" mercini gösterebiliriz. Osmanlı imparatorluğunda kadılık insanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözen, hukuka aykırı davranışları cezalandıran adli ve idari bir sistemdir.

Edebiyat ve sanat alanı Terazi burcunun güçlü zihinselliği ile birlikte güzellik ve estetik enerjisinden beslenir. Çağları aşıp günümüze ulaşan edebiyatçı ve sanatçılar doğrudan Terazi burcu olmasa bile Terazi burcu enerjileri (Bilhassa Venüs, Yükselen, Tepe noktası, Ay veya Ay Düğümleri Terazi) oldukça güçlü olanlardır.

Eşleşme sisteminde ise Terazi burcunun arabuluculuk, birliktelik ve paylaşım enerjisi devrededir. Eski devirde bu işlerle uğraşanlara "çöp çatan" adı verilirdi. Daha büyük ölçekte arabuluculuk ihtiyacına barış, dostluk, nezaket ve zerafet de  eklenince dış işlerinde ince diplomasi uygulayan "elçiler" devreye girer. Onların bulunmadığı yerlerde Maslahatgüzarlar iş başındadır.

Osmanlı döneminde bir sınava tabi tutularak dilekçe yazma yetkisi kazanan Arzuhalciler ile mani veya fal yazılı kağıtları güvercin veya tavşanlara çektiren Niyetçiler, renkli Macuncular, Bakırcılar da Terazi burcu enerjisi ile titreşir. Günümüzde Arzuhalciler işlerini mahkeme binalarına yakın noktada "dilekçe yazılır" levhası altında sürdürürken, özellikle çocukları eğlendiren Niyetçilik mesleği büyük şehirlerde kaybolmuştur.

Günümüz çerçevesinde; dünün kadılık sisteminin yerini bugün medeni hukuk sistemi almıştır. Tarafsız yaklaşım ve adil karar verebilme özelliği ile hakimlik, hak ve hukuku savunma özelliği ile avukatlık Terazi burcu ile ilişkili mesleklerin başında gelir. Terazi-Akrep karışımı şeytanın avukatlığını yaparken, Terazi-Kova karışımı özgürlük isteği ağır basacağından boşanma avukatlığı yanısıra toplumsallıktan evrenselliğe uzanan önemli davaların baş savunucusu olabilir. Aynı zamanda insan hakları, hayvan hakları, doğal yaşamı koruma vb konuları savunan bir aktivist olarak da öne çıkabilir. Terazi-Başak karışımına ise çalışanların haklarını savunan sendikalar veya halkla ilişkilerde daha sık rastlanır. Terazi-İkizler karışımı ezberi kuvvetli, ağzı bol laf yapan bitirim avukat tipine daha uygundur.

Çöpçatanlık özelliğine gelince dünün çöpçatanlarının bugün sadece adı değişmiştir. Profesyonel eşleşme şirketleri modernize edilmiş çöpçatanlık sistemidir. Bu konunun çerçevesi genetik eşleşmeye varacak ölçüde genişletilmekte olup günümüzde tam anlamıyla bir meslek olarak kabul görmese de yarının mesleği olarak karşımıza çıkmaya hazırlanmaktadır. 

Birliktelik ve paylaşım isteği çerçevesinde nikah daireleri, nikah memurlukları, evlilik organizasyonu şirketleri, evlilik danışmanları, ilişki terapistleri de gene ağırlıklı olarak Terazi burcu enerji yelpazesinde toplanır. Danışmanlık Terazi burcunun doğasında vardır. Nezaket, zerafet ve ince diplomasi sanatına barışsever doğası da eklenince en iyi diplomatlar Terazi burcundan çıkar. Bilhassa Terazi-Yay karışımı Dış İşleri Bakanlığında, Elçiliklerde çalışmak için ideal bir enerji karışımıdır. Bu aynı zamanda felsefe kürsüsü ve felsefe akademik kadrosu için de etkili bir karşımdır.

Terazi burcu öncü nitelik ve hava elementine sahip olduğundan zihinsel enerjisi yüksektir. Edebiyat alanında oldukça verimlidir. Edebiyat öğretmenliği, yazarlık, hatiplik en iyi olduğu alanlardır. Terazi ruhen sanatçıdır. Beden dilini çok iyi kullanır. Venüs'ün varisi olması sebebiyle ışık saçan aurası, artistik yetenekleri, gelişmiş estetik zevkleri, zarif ve ritmik tavırlarıyla etrafına renk ve ahenk katar. Terazi-Yengeç veya Terazi-Balık karışımının şairlik yanı güçlüdür. Bu karışım sanatsal faaliyetlerde de oldukça yeteneklidir. Venüs’e uyumlu Ay açıları da eşlik ediyorsa çok iyi dans edip, şarkı söyleyebilir. Güzel sanatlar, güzellik salonları, moda, kozmetik, dekorasyon, estetik sanatlar güçlü Terazisel titreşime sahiptir. Boğa ve Başak enerjileri güçlüyse Mimarlık da öyle... Akrep veya Koç enerjisi eşlik ediyorsa neşterini ustaca kullanan estetik operatörlüğü de öyle...

Ayrıca tarafsız yaklaşımları nedeniyle Hakemlik de onlara uygun bir meslektir. Muhalefet partileri de ağırlıklı olarak Terazi enerjisi ile titreşir. Yorumcu, anlatıcı yönü gelişmiş olduğundan, ses tonunu ustaca kullanabildiğinden seslendirme işlerinde de bir hayli başarılıdır. Özellikle de Merkür Terazide veya Merkür-Venüs Karşılıklı Ağırlama ilişkisi içindeyse...

Terazi burcunu diğerlerinden ayıran asıl önemli özelliği ise eşsiz bir orkestra şefi(maistro) ve yaratıcı bir besteci(kompozitör) olabilme potansiyelidir. Güçlü yorum ve sentez becerisi devreye girdiğinde bu potansiyel ihtişamla açılır. Öncü bir burç olarak Terazi bir orkestrayı düzenleyip yönetebilecek yetenek ve bilgiye fazlasıyla sahiptir. Elinde ahenkle salladığı ince küçük değneği (baget) ile müzisyenler topluluğunu (orkestra) kesin bir otorite ile yönetir. Ritim ve nüansları, çeşitli tonalite anahtarlarını (sol veya fa anahtarı gibi) içgüdüsel olarak ayarlar. Bestelenmiş eserleri ustaca seslendirip yorumlar. Bu nedenle maestroluk ve kompozitörlük Terazi burcu enerjilerini en üst düzeyde titreştiren müstesna mesleklerdir. Terazi-Aslan karışımı müziği adeta yeni baştan yaratabilir. Terazi-Kova karışımı ise hiç kimsenin duymadığı sesleri duyabilir, hiç kimsenin fark edemediği gizleri açığa çıkarabilir. Bu etkili karışımın elinde notalar sıradışı dizilebilir ve baş döndürücü bir hızla titreşebilir... Venüs Balıkta, Neptün Terazide evrensel sevgi, evrensel kardeşlik hisleri ile dinleyicileri büyüleyebilir...

Mesleki üstünlükleri ve zaafları; Terazi burcu Zodyakın tam orta noktasında yer aldığından çoğunlukla bir orta yol yolcusudur. Konumu itibariyle (7.ev) batan güneşi temsil ettiğinden tesiri zayıftır. Bu akşam güneşi Terazinin doğasına ılımlılık olarak yansır. Hırslı ve ihtiraslı değildir. İfrat ve tefrite kaçmaz. Sırat-ı müstakimden şaşmaz. Kendi halinde kendi kavlince yaşar gider. Bu nedenle ne uzar ne kısalır. Onları pek öyle tepelerde, iddialı işlerin başında göremezsiniz. Ancak Aslan veya Koç burcu etkisi güçlü ise daha canlı ve girişimci olabilir. Akrep veya Oğlak etkisi güçlü ise hırslı, kararlı ve iş bitirici olabilir.

Aslında 12 burç içinde beyninin iki yarıküresini eşit bir şekilde kullanabilme potansiyeline sahip olan burç Terazidir. Ne var ki çok azı bu yeteneği kullanmayı bilir. Genelde bir yarıkürenin bile ancak yarısını kullanarak hayatını idame ettirir. Terazinin iş başarısına gölge düşürecek olumsuz özelliklerinden biri de tembelliğe meyilli olmasıdır. Tembellikte Boğa ve Aslan'dan sonra 3.sırada yer alabilir. Ancak Başaksı veya Oğlaksı bir Terazi ise iş hayatında son derece verimlidir.

Terazi burcu meselelere dışarıdan bakabilmeyi diğerlerinden daha kolay başarır. Uyum yeteneği yüksek olduğundan ekip çalışmasında sorun çıkarmaz. Kararsızlığı ve pasifliği bazen can sıkıcı olsa da genelde sevilen ve aranılan biridir. Terazinin zihinsel enerjisi fiziksel enerjisinden kat be kat yüksektir. Genelde fiziksel açıdan biri dürtmeden harekete geçemese de havada uçuşan en ufak bir düşünce kıvılcımıyla alev alıp tutuşabilir. Diyalektik düşünme, tartışma, yorum ve sentez becerisi gelişmiştir. Sadece eyleme geçebilmek için diğerlerinin desteğine ihtiyaç duyar. Açıkçası o eylemden ziyade düşünce insanıdır...

Karar verme ve taahhütte bulunma aşamasında çekimser ve tutuk kalabilir. Baskıya, aceleye, itilip çekiştirilmeye gelemez. O herşeyi tartıp, ölçmek ister. Her şeyi kendi ritmince yapmaktan hoşlanır. Kabalık, çirkinlik ve şiddetten son derece rahatsız olur. Tartışmasız bir tartışma ustasıdır ama gürültü, kavga ve gerginlikten haz etmez. Medenidir ve medenice tartışmayı yeğler. Etrafında daima uyum, huzur ve sakinlik arar. O bir çelişkiler yumağıdır. Ancak paradoksal bakış açısıyla anlaşılabilir. Bu nedenle edebiyat, sanat bilhassa müzik kendini iyi hissedeceği, en severek yapacağı işlerin başında gelir. Bir işi severek yapmak başarılı olmada önemli rol oynar. Ancak Terazi için işini severek yapmak olmazsa olmazıdır. Sevmediği bir işte yeteneği bulunsa bile başarılı olamaz. O yaptığı her işe sevgi katar. Bu nedenle sevmediği ve sevilmediği ortamlarda solar. Eğer bir şirket bünyesinde çalışıyorsa gelişmiş diplomasi yeteneğinden yararlanılabilir, insan kaynakları yönetiminde değerlendirilebilir. Çalıştığı ortamın havadar, temiz, huzurlu ve güzel olması verimini yükseltir (1)

Terazi burcu yöneticisi Venüs ve 7.ev bağlantısı; Terazi burcu yöneticisi Venüs Balık burcunda yücelir. Balık burcu yüksek ilham ve olağanüstü yetenekler ile bağlantılıdır. Dolayısıyla Venüs Balıkta sanatsal alanda kişiye üstün bir yetenek bahşeder. Yükselen Terazi güzelliği ve zerafetiyle göz kamaştıran bir sinema yıldızı ve podyumlarda göz dolduran bir manken olabileceği gibi 7.evde bulunan gezegenler 1.eve ışık saçıyorsa halden anlayan bir danışman olarak da karşınıza çıkabilir. 10 evi Terazi burcu kesiyor veya Venüs MC ile birleşiyorsa ünlü bir sanatçı veya diplomat olarak parlayabileceği gibi hukuk çevresinde hatırı sayılır bir hakim veya davaları başarı ile kazanan bir avukat da olabilir. 9.evde entelektüel ve zarif bir imam ya da ihtisas alanı felsefe olan bir akademisyen olabilir...

Terazi baskın tek bir özellikten ziyade ikili özellikleri ile dikkat çeker. Tıpkı sembolündeki terazinin iki kefesi gibi... Genelde güzelliği öne çıksa da o sadece güzel bir yüzden ibaret değildir. Güzel bir akılla da donatılmıştır. Nadiren de olsa Teraziden bir süs bebeği veya yakışıklı bir züppe çıkabilir. Çoğunlukla sahip olduğu güzelliği aklıyla harmanlayıp toplum önüne çıkmak ister. Bu nedenle yüzü kadar aklı da ışıldar. Sahi var mıdır böyle çifte kavrulmuşu? Neden olmasın!

Şüphesiz doğa iki önemli özelliği birden bir kişiye bahşedecek kadar cömert değildir. Genelde bir baskın özelliğin bulunduğu yerde ikinci baskın özellik bulunmaz. Ancak istisnalar kaideyi bozmaz. Bu istisnai özellik belki 100 Terazi burcu içinde ancak birine nasip olur. Bilinen bir örneği var mıdır? Evet, vardır! 

Işık saçan auraya sahip bir filozof...

Bu topluma üstün değerler katan bir akamedisyen...

Zarif Bilge Ioanna Kaçuradi... 

İtirazı olan var mı?

Dipnot;

(1) Terazi burcu mesleklerini iyi kavrayabilmek için daha önce yayınladığımız "Zaman Terazi İken...", "Yedinci Ev" ve "Venüs" yazılarımıza bakmanızda yarar var.

(2) Ülkemizin büyük değeri Ioanna Kaçuradi başlıbaşına bir yazı konusu olup ilerleyen süreçte mutlaka onunla ilgili bir yazıyı sizlerle paylaşacağız.

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden- Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Var Olan

2) Nazan Öngiden- Eylül Esintisi I, II ve III Cilt

3) John Scofield - İş ve Mükafat

4) Vikipedia- Müzik-Orkestra Şefi

 

 

ÖNCEKİ YAZI Çanakkale Zaferi SONRAKİ YAZI Bugün İlkbahar
Sınır Tarihte Doğmanın Astrolojik Anlamı (II)
Sınır Tarihte Doğmanın Astrolojik Anlamı (II)
08.09.2021 15:00:54
Sınır Tarihte Doğmanın Astrolojik Anlamı
Sınır Tarihte Doğmanın Astrolojik Anlamı
19.08.2021 10:54:39
Güneşin Burç Değiştirme Tarihleri
Güneşin Burç Değiştirme Tarihleri
09.08.2021 12:11:58
Yorum Yazın