Eylül Esintisi - ÜÇÜNCÜ EV

ÜÇÜNCÜ EV

Üçüncü evin künyesi;

Evin türü;Son ev,
Evin geleneksel ismi;İletişim evi,
Evin doğal burcu;İkizler burcu
Evin doğal yöneticisi;Merkür

Evin sınıflandırılması;Değişken-Hava- Eril
Evin yönü;Kuzey (Kuzeydoğu)
Evin temel dersi; çok yönlü bilgi toplama, toplanan bilgiyi tarafsız ve seri şekilde yerine ulaştırmak. Ham zekayı insanlığın hayrına çalışacak şekilde eğitmek.

Evin temsilindeki konular; ham zeka, iletişim kurma, bilgi toplama ve yayma, okuma, yazma, konuşma, algılama, öğrenme, öğretme, merak, değişkenlik, çok yönlülük, tarafsızlık, düşünme ve mantık yürütme, ilköğretim süreci, kardeşler, kuzenler, akrabalar, komşular (lokal çevre) ergenlik dönemi, kısa yolculuklar, günlük trafik, yurt içi seyahatler, pazarlama ve satış yeteneği (ticaret), haberleşme araçları (mektup, mesaj, telefon, faks vb) haber ulaştıranlar (ulak, postacı, kurye vb), kitaplar, kütüphaneler, nakliyecilik ve nakliye vasıtaları, yüzeysellik, lisan, nüktedanlık, taklit, kopya, ezber, mimik ve jestler, gençlik, hareketlilik, kıvraklık, sürat...

Evin olumlu yansıması; diğerleriyle iletişim kurma becerisi, iletişimin çift yönünü bir arada (akıcı konuşma ve etkin dinleme) kullanmak, önce bilgi sonra fikir sahibi olmak, lokal çevre ile olumlu ilişkiler, tarafsız haber sunma, seri ve güvenli nakliyecilik, kitap okuma alışkanlığı kazanmak, başarılı bir ilk öğrenim dönemi, daha sorunsuz bir ergenlik, bir kaç dil konuşabilme, gelişmiş bir konuşma ve yazma yeteneği, entelektüellik, sağlıklı merak, gençlik iksirinin sırrına vakıf olmak ve uzun yıllar yararlanmak, meselelere nüktedan ve muzip yaklaşmak, konuşkanlık, hazır cevaplık.   

Evin olumsuz yansıması; iletişim sorunları, algı bozuklukları, öğrenme zorlukları (odaklanamama, dikkat eksikliği, disleksi,afazi vb) konuşma bozuklukları (konuşmaya direnç gösterme, kekemelik, seçici konuşmazlık;mutizm, konuşma yetisi kaybı;dilsizlik vb), tutarsız ve gereksiz konuşma, gevezelik, dedikodu, yalan, zihin dağınıklığı, ortalığı karıştırma ve insanları birbirine düşürme, trafikte aksaklık ve kazalar, nakliye sorunları, aşırı merak (kediyi öldüren cinsten), zor bir ergenlik, gençliği heba etme, aşırı mimik ve jestler, tikler, ticarette sıkıntıya düşmek, iflas, yazın hayatında intihal, telif hakkı sorunları, kopyacılık, aşırmak, bilgisizlik, havailik, maymun iştahlılık, malumat istifçiliği, ukalalık, çok bilmişlik, fırsatçılık, çıkarcılık ve hırsızlık.
Üçüncü evin dünyasal (mundane)astrolojideki karşılığı; bir ülkenin basını ve basın araçları (gazete, dergi, duyuru, ilan, propaganda vb), iletişim ağları (telefon, televizyon, radyo, faks, bilgisayar vb) postane, kütüphane, edebiyat, ilk eğitim sistemi, ulaşım sistemi ve nakliye vasıtaları (demiryolları, kara yolları, deniz yolları gibi) yakın komşu ülkelerle ilişkisi, günlük trafik akışı, genç nüfusu, tüccarlar ve hırsızlar.

Üçüncü evin tıbbi (medical) astrolojideki karşılığı; Genelde vücuttaki ikili organlar (omuzlar, kollar, eller, parmaklar, akciğerler, göz bebekleri gibi...), sol beyin yarı küresi, timüs bezi, sinir ve solunum sistemi, konuşma ve işitme ile ilgili organlar.

Üçüncü evdeki natal gezegen etkileri; üçüncü ev yükselene altmış derecelik (sekstil) açı yaptığından olumlu kabul edilir. Eskiler üçüncü evi Merkür'den ziyade Ay ile ilişkilendirir, bunun sebebi Ay'ın hem dünyamıza en yakın hem de gökyüzünde en hızlı hareket eden gök cismi olmasıdır. Ay bir burçtan diğer burca diğerlerinden açık ara önde geçtiğinden, hızlı bir şekilde topladığı etkileri hızla bir şekilde dünyaya aktarır. Ay'ın bu gündelik ve dünyevi özel rolünden ötürü eskiler onu seyyah, ulak ve elçilerle bağlantılandırır. Eski Mısır uygarlığında Ay-Tanrı Thoth yazar ve katiplerin tanrısı iken, tarihi süreç içersinde bu sembolizm, Güneş'e en yakın gezegen olması sıfatı ile Merkür'e atfedilir. Grek mitolojisi ona Hermes, Roma mitolojisi Merkür adını verir. Günümüz anlayışı içinde değerlendirecek olursak Ay, Merkür ve Mars üçüncü evi yönetiyor ya da üçüncü ev içinde yer alıyorsa daha seri ve akıcı enerjiler açığa çıkar. Bu üç unsuru "Ay Koç burcu- üçüncü ev" şeklinde birleştirecek olursak son derece hızlı ve dinamik, hatta fazlasıyla gergin, tartışmacı ve kavgacı bir iletişim modeli ortaya çıkar. Kısacası bu evi kesen burç ve bu ev içinde yer alan gezegenler, asalet durumu ve açı bağlantılarına göre bu evin konularını kullanma biçimiz hakkında bilgi verir. Burası aynı zamanda lokal çevremizi de simgelediğinden kardeş, akraba ve komşularımızla olan ilişkilerimizin doğası ve seyrini gösterir. Ayrıca ilk eğitim dönemi ve ergenlik çağına dair önemli ip uçlarını da barındırır.  

Üçüncü evdeki transit gezegen etkileri; genelde üçüncü evde içsel gezegenlerin transitleri kısa ve güncel dokunuşlar yaparken, Satürn ve ötesi gezegenler bu alanı uzun süreli ve yoğun bir şekilde etkiler. Transit Uranüs üçüncü eve dokunduğunda zihinsel patlamaya veya lokal çevrenin alt üst olmasına yol açabilir. Kişi alışkın olduğu düşünce kalıplarını değiştirmek ve iletişim tarzını yenilemek zorunda kalabilir. Uranüs'ün getirdiği değişim ve yeniliklere direnç gösterdiğinde ise şok, kırılma ve kopmalarla sarsılabilir. Sol beyin aktivitelerinin ağır bastığı üçüncü eve transit Neptün girdiğinde ise kişinin zihinsel gerginliği yumuşayabilir, kati düşünceleri esneyebilir, keskin mantığı aşılabilir. Determinist yaklaşım yerini idealist yaklaşıma bırakabilir, gerçekler ile hayaller de yer değiştirebilir. Bilhassa Neptün kavuşum açısı devredeyse bakış açısı bulanıklaşır, zihin sislenir, gözlerde astigmat rahatsızlığı artar. Özetle Neptün transiti boyunca (geçici veya kalıcı) gerçeklerden kopma, çevre bağlantısını yitirme, hayal aleminde kaybolma, zihinsel dağınıklık, uyuşukluk, hareket kabiliyetinde zayıflama, sürmenaj ve letarjinin pusuda beklediği göz ardı edilmemelidir çünkü Neptün çoğunlukla kişinin farkına varamadığı kör noktalarına karşılık gelir... 

Kaynakça;

1) Nazan Öngiden - Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Varolan.

2)Deborah Houlding- Astrolojide Evler

3) Hakan Kırkoğlu - Astroloji Ders Notları

4) Barış İlhan- Astroloji Ders Notları

5) NCGR - Eğitim Programı Notları.

ÖNCEKİ YAZI DOSTA RUBAİ SONRAKİ YAZI BİR İLKOKUL ŞARKISI...
Sınır Tarihte Doğmanın Astrolojik Anlamı (II)
Sınır Tarihte Doğmanın Astrolojik Anlamı (II)
08.09.2021 15:00:54
Sınır Tarihte Doğmanın Astrolojik Anlamı
Sınır Tarihte Doğmanın Astrolojik Anlamı
19.08.2021 10:54:39
Güneşin Burç Değiştirme Tarihleri
Güneşin Burç Değiştirme Tarihleri
09.08.2021 12:11:58
Yorum Yazın