Eylül Esintisi - Çin Ejderha Yılı

Çin Ejderha Yılı

On iki Hayvanlı Çin Takvimine göre 10 Şubat 2024 tarihinde başlayan "Ejderha Yılı" 28 Ocak 2025 yılına kadar sürecek.

Çin mitolojisine göre 12 yıllık çevrimin 5.yılına denk gelen Ejderha Yılı talihli bir yıl olarak kabul ediliyor. Orta Asya ülkelerinin ortak bir kültür öğesi olan on iki hayvanlı takvimde yer alan hayvanlar sırasıyla;

1) Sıçan, 2) Sığır, 3) Pars, 4) Tavşan, 5) Ejderha, 6) Yılan, 7) At, 8) Keçi, 9) Maymun, 10) Horoz, 11) Köpek, 12) Domuz olup seçilen bu on iki hayvan "Çin Astrolojisi" nin temelini teşkil eder.

On iki Hayvanlı Takvim Çinliler ve Türkler başta olmak üzere Japonlar, Koreliler, Vietnamlılar, Moğollar, Mançurlar tarafından coşkuyla kutlanır. Kötü ruhları korkutup kaçıracağına inanılan havai fişek gösterileri ve Ejderha danslarının izlendiği festivaller düzenlenir. 

Hem dini hem de kültürel yönü olan yeni yıl geleneklere uygun bir biçimde evler temizlenerek, eşyalar feng şui'ye göre yerleştirilerek, aile büyükleri ziyaret edilerek, Çin mantısı yiyerek ve kırmızı renkli giysiler tercih edilerek kutlanır.

Orta Asya ve Uzakdoğu ülkelerinin mitolojisine ait on iki hayvanlı takvimi ülkelere göre bazı farklılıklar gösterebiliyor. Çin yeni bir yılı Ay’ın hareketlerine göre düzenlediğinden sabit bir tarihi yok. Her yılın ilk yeniayı ile dolunayı arası bir tarihte kutlanan Ejderha yılının ne ifade ettiğini daha iyi anlayabilmek için Ejderha sembolüne bakmak gerekir (1)

Ejderha ağzından alevler saçan, göklerde uçan, sularda yüzen efsanevi bir yaratık. Türk ve Çin mitolojisine göre bolluk ve bereketin, cesaret ve gücün, iyilik ve bilgeliğin sembolüdür.

Bilhassa Türk mitolojisinde Ejderha sözcüğü "eviren-çeviren- döndüren" gibi anlamlar taşır. Dolayısıyla batıda feleğin çevirdiği çarkı, Türklerde bir veya birkaç ejderha çevirir. Zamanla ejderha sözcüğü evren sözcüğüne dönüşmüştür.

Batı mitolojilerinde ise Ejderha tam tersi bir anlam yüklenir. Genellikle yeraltı mağaralarında yaşar ve buradaki hazineyi korur. İnsanlarla savaşır ve onlara felaket getirir. Ejderhanın üstesinden gelen kahraman ilan edilir.

Çin takvimine göre Ejderha yılında doğanların şanslı, yaratıcı, karizmatik, sanatsal ve sipiritüel yönünün güçlü olduğuna ve kriz dönemlerinde liderlerin onlar arasından çıkacağına inanılır. Dolayısıyla;

"Ejderha değişimin ruhudur"

Aynı zamanda Chi enerjisinin yang akımı "Mavi Ejderhayı" temsil eder. Güney Kore'de bu yıl "Mavi Ejderha Yılı" olarak kutlanıyor.