Eylül Esintisi - DOKUZUNCU EV

DOKUZUNCU EV

Dokuzuncu evin künyesi;

Evin türü; Son ev,

Evin geleneksel ismi; Uzun Deniz Yolculukları evi

Evin doğal burcu; Yay

Evin doğal yöneticisi; Jüpiter

Evin sınıflandırılması; Ateş- Değişken- Eril

Evin yönü; Güneybatı- Güney

Evin temel dersi; deneyim yoluyla kendini ve evreni keşfetme, kendi hayat felsefesini oluşturma. Olgunlaşma ve son tahlilde bilgeliğe erişme.

Evin temsilindeki konular; seyahat etme, yabancı kültürlere açılma, yüksek öğrenim (üniversite, akademi vb), öğretim üye ve görevlileri, akademisyenler, ihtisas yapma, tefekküre dalma, anlam, inanç, ahlak, namus, şeref, erdem, görgü kuralları, yargı merci, yargılama, yasa koyma, felsefe, filozoflar, bilgelik, bilgeler, turizm, rehberlik, din ve dini kurumlar, yayıncılık ve yayın evleri, umut, iyimserlik, pozitif bakış açısı, yüksek moral, coşku, hoş görü, egzotik ortamlar, tüm "izm" ler, kişiye özgü dünya görüşü, ritüeller, dini ayinler, hac yolculuğu, tanrı katı ve tanrı buyrukları, sezgisel düşünme, kâhinlik yeteneği, deneyim, büyüme, genişleme, yayılma, akıl, idrak, izan, yüksek ilkeler, yüksek itibar, asalet, keşfetme, maceraperestlik, talih, fırsatlar, bolluk, kendini tanıma, olgunlaşma, palyaço ve komedyenler, izcilik, kamp kurma, kırsal alanlar, çiftlikler, derebeylik (feodalite) avcılık, av hayvanları.

Evin olumlu yansımaları; hayat görüşü kazanma, yaşamda bir anlam bulma, kendine özgü bir amaç edinme, hevesli ve istekli olma, hoş görü sahibi olma, esneklik, enginlik, ufku geniş olmak, içsel ve dışsal yolculuklar yaparak yaşamını zenginleştirmek, kendine ait bir yaşam felsefesi oluşturma, yüksek hedefler edinme, idrak etme, şansı doğru ve fırsatları yerinde kullanma, yaşamda mucizelere yer açmak, büyüme ve olgunlaşma, itibar görme, ilkeli davranma, yüksek eğitim olanaklarından yararlanma, tekamül etme, kendini tanıma, haddini bilme, keşfetme arzusu, macera ruhuna sahip olmak, tefekküre dalmak, kehanet yeteneği, alimlik, erdemli olma, lütuf ve asalet sahibi olmak,

Evin olumsuz yansımaları; dar görüşlülük ve dogmatizm, deneyimsizlik, ilkesizlik, fildişi kulesine çekilmek, ahkam kesmek, yobazlık, cehalet, ön yargılı davranma, kendini yargıç yerine koyma, bilgiçlik taslama, ukalalık etme, küstahlık, herkesten üstün olduğunu düşünme, tanrı rolü oynama, diğerlerini hor görme, farklı inançlar içinde kaybolma, inançsızlık (nihilizm), kasılmak, böbürlenmek, kofluk, puf böreği sendromu, büyüklük kompleksi, şablon ve klişelere tutunmak, ilkel güdülerin emrine girme, vahşilik, vandallık, şansı boşa harcama, fırsatları heba etme, fanatizm, azgınlık, israf, abartı, sakarlık, pot kırma, aşırı genişleme ve dağılma, kendini yasa üstü tutma, dokunulmazlık sultası, tüm yanıtları bildiğini sanmak, şizofreni.

Dokuzuncu evin dünyasal (mundane)astrolojideki karşılığı; dinler ve dini kurumlar (cem evi, cami, kilise, sinagog vb) uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler ve haberleşme, dış işleri bakanlığı, deniz taşımacılığı, havayolları, yayıncılık, yüksek öğrenim kurumları, öğretim üye ve görevlileri, akademi ve akademisyenler, felsefi konular ve filozoflar, avcı dernekleri ve avcılar, din görevlileri ve din alimleri, tarikatlar, mezhepler.

Dokuzuncu evin tıbbi (medical) astrolojideki karşılığı; kalça, uyluk kemiği, siyatik siniri, karaciğer, karbonhidrat ve yağ mekanizması. Enerji dengesizliğinde kolesterol problemleri, obezite, şeker hastalığı açığa çıkabilir. Yay burcu/Jüpiter/9.ev kombinasyonunun olumsuz etkilendiği durumlarda büyüme hormonun aşırı salgılanmasından kaynaklanan dev hastalığı (gigantism) görülebilir.

Dokuzuncu evdeki natal gezegen etkileri; zirvedeki Güneş'i temsil etmesi sebebiyle eskiler 9.evi Güneş'in tapınağı olarak kabul eder (1) Ayrıca yükselen ile üçgen açı bağı kurması nedeniyle 9.evi en güçlü evlerden biri olarak görür(2) Mitolojik açıdan bakacak olursak da 9.ev tanrılar kralı Zeus'un katıdır. 9. evi kesen burç ve bu ev içinde yer alan gezegenler kişinin inanç ve hayat felsefesi, görüş ufku ve deneyim sahası hakkında önemli bilgiler verir. Ayrıca kişinin tanrı imgesi, yazgısı, ilkeleri, talihi ve fırsatları ile ilgili ipuçlarını da buradan yakalamak mümkündür. 9. evinde Balık burcu/ Neptün bulunan kişinin tanrı imgesi sevgi, şefkat, merhamet, bağışlama hisleri ile dolu ve teslimiyetçi iken, 9. evinde Oğlak burcu/Satürn bulunan kişinin tanrı imgesi katı, acımasız, bağışlamaz, cezalandıran veya kişinin içine korku salan, daraltan, bunaltan bir tanrı imgesi şeklinde dışarıya yansıyabilir. 9.evdeki Kova burcu/Uranüs sıradışı bir tanrı imgesi verebilir. Kova burcu/Uranüs insan egemenliğinden yana olduğundan tanrı otoritesini sarsıp yıkabilir. Kişiyi tüm inançlara karşı kışkırtıp isyana sürükleyebilir ve nihayetinde kişiyi deist veya ateist yapabilir.

Dokuzuncu evdeki transit gezegen etkileri; 9. evdeki transitler 8.evin karanlık ve derin labirentinden sonra kişiye gün ışığına çıkma ve soluklanma fırsatı sunduğundan rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bu evin transitleri hayatımızın yönünü ve amaçlarını belirlememize yardımcı olur, ilkelerimizi gözden geçirmemize ve hayat felsefemizi oluşturmamıza katkıda bulunur. Kendi doğal evinde transit yapan Jüpiter olumlu açılar da eşlik ediyorsa kişiye daha fazla yükselme ve genişleme fırsatları sunabilir. Kişi bu süreçte sıkça yabancı ülkelere seyahat edebilir veya yabancı, egzotik kültürlere daha fazla ilgi duyabilir ya da kendi içsel derinliklerine doğru tefekküre dalabilir. Ayrıca yayıncılıkla ilgili konularda daha akıcı ve destekleyici etkiler açığa çıkabilir. Kişinin hayata bakış açısı daha pozitif, daha umut dolu ve coşkulu olabilir. Transit Mars 9. evde kişinin sağ beyin aktivelerini hızlandıracağından kişi tüm hayatını hızlı çekim bir film izler gibi izleyebilir. Tr.Uranüs kişiyi bulunduğu zeminden sıçratarak çok farklı noktalara savurabilir. Yeni bir perspektife kavuşan kişi daha önce hiç görmediği hayatın farklı yüzlerine tanık olabilir, kendisini kuşatan doğmaların esaretinden kurtulabilir (3)

(1) 9. evden sonra 8.evde Güneş alçalmaya ve 7.ev noktasında da batmaya başlar.Bu nedenle 9.ev Güneş'in hala zirvede olduğu ev olarak kabul görür.

(2) Manilius; 9.evi alınyazısı, tanrıların hükümleri ve Güneşin tapınağı olarak görür.

Firmicus; din, yabancı diyarlara seyahat, erkeklerin sosyal sınıfı olarak görür ve yükselene üçgen açısından ötürü kutsar.

El Biruni; yolculuklar, din, kader, yıldızlardan ve gaipten haber alma, felsefe ve rüyaların yorumu ile bağlantılandırır.

(3) Astrolojik olarak ev bilgilerinin daha iyi kavranabilmesi için burç ve gezegen ile birlikte okunmasında yarar vardır. 9.ev için Yay burcu, Jüpiter gezegenine astronomik ve mitolojik açıdan bakmak pekiştirici olacaktır. 

Kaynakça;
1) Nazan Öngiden - Yıldızlardaki Malzemedir Harcımızda Varolan

2) Deborah Houlding- Astrolojide Evler

3) Hakan Kırkoğlu - Astroloji Ders Notları

4) Barış İlhan- Astroloji Ders Notları

5) NCGR - Eğitim Programı Notları.

6) Steven Forrest - İçinizdeki Gökyüzü

 

ÖNCEKİ YAZI ÖLÜME MEYDAN OKUYAN EFE... SONRAKİ YAZI CAN VE POSEİDON BULUŞMASI
Yılın İlk Dolunayı
Yılın İlk Dolunayı
27.01.2024 22:03:32
Oğlak Burcunda Yeniay
Oğlak Burcunda Yeniay
11.01.2024 23:32:15
Açısız Merkür ve Retro Merkür Özellikleri
Açısız Merkür ve Retro Merkür Özellikleri
21.11.2023 12:33:02
Yorum Yazın