Astroloji

Eylül Esintisi - Harika Bir Talihsizlik (IX)

Harika Bir Talihsizlik (IX)

Venüs-Satürn Sekstil Açısı; “…Her birimiz birer öbek çamuruz. Görevimiz nedir? Bedenimizin ve zihnimizin gübre yığınında bir çiçek açması için çabalamak” (1) Majör açılar içinde üçgen açı gibi sekstil açı da olumlu etkili bir açıdır. Üçgen açının terkibinde 60x2 olduğundan haliyle 60x1’den daha etkilidir. Üçgen açıda en…

Eylül Esintisi - Harika Bir Talihsizlik (VIII)

Harika Bir Talihsizlik (VIII)

Venüs-Satürn Üçgen Açısı: “Hayatı sevdiğim için onu tüm renkleri ve tüm boyutlarıyla kabul ediyorum. Sevinçler ve üzüntüler, inişler ve çıkışlar, iyi ve kötü zamanlar, hepsi hayata dahil” (1)  Üçgen açılar bir parça “tanrının lütfu” gibidir. Hiçbir zorlanma olmadan enerjiler kendiliğinden akar, uyumlu ve ahenklidir. Kişiye gevşeme, genişleme ve büyüme imkânı tanır. Diğer yanıyla fazla rahatlık ve tembellik verebilir. Venüs-Satürn üçgen açısı bir bakıma kişiye ödül gibidir. Muhtemelen kendisinden önceki kuşa…

Eylül Esintisi - Harika Bir Talihsizlik (VII)

Harika Bir Talihsizlik (VII)

Venüs-Satürn Kare Açısı: “Zorunluluğa yalnızca katlanmak, Hele onu gizlemek yetmez İş onu sevmekte…”  (1) Kare açının doğasında gerginlik, çekişme, uzlaşmazlık ve bir yenişememe durumu vardır. İki gezegen birbiriyle kıyasıya savaşır ne var ki bu savaşın bir galibi yoktur. Üstünlük geçici süreliğine birinden diğerine geçer. Venüs ile Satürn arasındaki savaşta baskın taraf tartışmasız Satürn&rs…

Eylül Esintisi - Harika Bir Talihsizlik (VI)

Harika Bir Talihsizlik (VI)

Venüs-Satürn Karşıt açısı: “Ben girdaplarla aşağı iner, Anaforlarla yukarı çıkarım” (1) Karşıt açı doğası gereği tahterevalli bir özelliğe sahiptir. En temel fizik prensibiyle çalışan tahterevallinin denge noktası iki uca eşit uzaklıktadır. İki uca yerleşen ağırlığa göre tahterevalli bir aşağı bir yukarı inip çıkar. Ancak tahterevallinin bir ucuna Venüs diğer ucuna Satürn yerleştiğinde Venüs’ün ayakları yerd…

Eylül Esintisi - Harika Bir Talihsizlik (V)

Harika Bir Talihsizlik (V)

Venüs-Satürn yazı dizimizin bu bölümünde iki gezegen arasındaki açılar yer alacak. Ancak esnek açılardan ziyade gergin açılar ve minör açılardan ziyade majör açılar üzerinde duracağız. Her ne kadar burada bütünün içinden bir parçayı alıp yakın mercek tutsak da esas olanın Venüs-Satürn kontaklarını haritanın bütünü içinde ve kendine has örüntüsü içinde d…