Mitoloji

Eylül Esintisi - Aşk Tanrısı Eros

Aşk Tanrısı Eros

Erken dönem Yunan mitinde “Aşk Tanrısı Eros” dan önce herşeyin çıplak, sessiz ve hareketsiz olduğu yazılıdır. Eros, Dünya’yı yaratmak için ortaya çıkınca yaşam canlılık, neşe ve hareket kazanır. Eros evrendeki birleşme ve üremeyi sağlayan doğal bir güç olarak görülür. Hesiodos, “Tanrıların doğuşu- Theogonia” adlı eserinde yaradılışı anlatırken herşeyin başı Khaos’tur der. Khaos’dan …

Eylül Esintisi - Geyik Sembolizmi

Geyik Sembolizmi

Kadim toplumların mitolojisinde geyiğin önemli bir yeri vardır. Geyik hem ürkek ve naif hem de hızlı ve çevik otçul bir hayvandır. Bir görünüp bir kaybolan gizemli doğasıyla avlanması güçtür.   Geyik saflık, ölümsüzlük ve ebedilikle ilişkilendirildiğinden kutsallığı ve dokunulmazlığı bulunur. Bu nedenle avlanmasının uğursuzluk getireceğine inanılır. Türk kozmogonisine göre gökyüzünü, yeraltını ve yer …

Eylül Esintisi - Yedi Kız Kardeşler (Pleiades) Yıldız Kümesi

Yedi Kız Kardeşler (Pleiades) Yıldız Kümesi

Yunan mitolojisinde dünyayı sırtında taşıma cezasına çarptırılan Titan Atlas ile bir deniz perisi (Nemfi)olan Pleione’nin yedi kızına “Pleiades" adı verilir. Her ne kadar “Ağlayan Kız Kardeşler” gibi kötü bir mitolojik üne sahip olsalar da bu kız kardeşlerin hepsi birbirinden güzeldir. Biri haricinde hepsi tanrılarla evlenmiş ve Atlantis soyunun da türemesine vesile olmuşlardır. Yedi Kız Kardeşlerin adları; 1)Mai…

Eylül Esintisi - Mitolojik Lilith Sembolizmi

Mitolojik Lilith Sembolizmi

Astrolojik çerçevede Ay’ın karanlık yüzüne karşılık gelen Lilith, mitolojide "Kara Tanrıça Lilith" olarak bilinir. Bazı kaynaklara göre Lilith'in belden yukarısı insan, belden aşağısı ise yılan kuyruklu veya keçi gibi kıllı, çirkin bacaklıdır. Bazı kaynaklar ise onu kanatları ve pençeleri olan bir baykuş olarak tasvir eder. Genellikle başında "Ay" şeklinde bir taç taşıyan Lilith uzun siyah saçları olan güzel …

Eylül Esintisi - Mitolojik Ejderha (Dragon) Sembolü

Mitolojik Ejderha (Dragon) Sembolü

"Ejderha Değişimin Ruhudur" (1) Ay Düğümlerinin mitolojik arka planına baktığımızda iki önemli sembol ile örtüştüğünü görürüz. Bunlardan biri "Ejderha" (Dragon) diğeri ise "Kuyruğunu Isıran Yılan"(Ourobos) sembolüdür. Astrolojik olarak Ay Düğümlerinin ne ifade ettiğini ve nasıl kullanılması gerektiğini doğru kavrayabilmek için bu iki önemli sembolü iyi tetkik etmek gerekir. Hem Doğunun h…