Eylül Esintisi - APHRODİTE (VENÜS)  BİR SAVAŞ TANRIÇASI MI?

APHRODİTE (VENÜS) BİR SAVAŞ TANRIÇASI MI?

Homeros'un, İlyada destanına konu olan Troya savaşında Olympos'lu tekmil tanrı ve tanrıçalar savaşa müdahildir. Tanrıların ve insanların babası Zeus, İda dağına çalımla kurulup en üst zaviyeden savaşı yönetir. Hera ve Athene, Zeus'u bile tongaya düşürecek kadar maharetli bir stratejik savaşçıdır. İkisi de savaş meydanını hiç boş bırakmaz. Savaş ölümlüler arasında yapılsa da ölümsüzler, ölü…

Eylül Esintisi - ZAMAN TERAZİ İKEN...  (3)

ZAMAN TERAZİ İKEN... (3)

Terazi, karşı kefede kendisini dengeleyen bir ağırlığa ihtiyaç duyduğundan birlikteliğe çok değer verir. Sevmek ve sevilmek onun için nefes alıp vermek gibidir. Terazi'nin yaşam iksiri Aşktır. Bu sadece bir sevgiliye duyulan aşk değil aynı zamanda güzel, estetik ve sanatsal olana duyulan bir aşktır. Terazi bazen aşka aşık olsa da şu bir gerçek ki aşksız hiç bir şeye kendini adayamaz ve aşksız hiç kimseye tam anlamıyla bağlanamaz. Eğer Terazi'nin yaşamında sev…

Eylül Esintisi - APHRODİTE (VENÜS)  İKİLEMİ

APHRODİTE (VENÜS) İKİLEMİ

Aphrodite'nin iki ayrı doğum öyküsü ciddi bir ikileme yol açmıştır. Bu ikilemin en ateşli savunucusu Platon'dur. "Şölen" adlı eserinde Aphrodite' yi eski ve yeni olmak üzere adeta ortadan ikiye böler. Gök tanrısı Uranos'un kesilen hayalarından fışkıran spermaların deniz köpüklerine karışmasından doğan tanrıçaya eski, göksel Aphrodite der. Zeus ile Dione'nin evliliğinden doğan tanrıçaya yeni, sonradan türeme Aphr…

Eylül Esintisi - ZAMAN TERAZİ İKEN... (2)

ZAMAN TERAZİ İKEN... (2)

Terazi burcunun Zodyak da ki 180 derecelik mevzisi diyalektiğin de çıkış noktası olduğundan onun en temel işlevi karşıtları uzlaştırarak senteze varmak, karşıtların birliğini sağlamaktır. O yeryüzünde her şeyin zıddıyla birlikte var olduğunu sezgisel olarak bilir. Görünürde birbirini dışlıyor gibi dursa da, temelde karşıtlar aynı tezgâhta dokunan ak ve kara iplik gibi sıkı sıkıya birbirine sarılıdır. Biri diğerini reddedecek olsa aralarındaki savaş sürer, hâkimiyet bi…

Eylül Esintisi - MİTOLOJİK AŞK VE GÜZELLİK TANRIÇASI APHRODİTE (VENÜS)

MİTOLOJİK AŞK VE GÜZELLİK TANRIÇASI APHRODİTE (VENÜS)

Aşk ve Güzellik Tanrıçası, Sümer'de; İnanna, Akad'da; İştar, Asur' da; Astarte, Yunanda; Aphrodite, Roma da; Venüs adı altında karşımıza çıkar. Batı Astrolojisinde Roma ve Yunan kültürü hakim olduğundan, önce bu iki kültürü karşılaştırarak başlayalım. Sonra daha eski bir kaynak olan Sümer mitolojisinde Venüs'ün taşıdığı anlam ve önem üzerinde duralım. Yunan mitolojisi ile ilgili Homeros ve Hesiodos, Roma mitoloji…